Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Alkohol, tobak och drogförebyggande arbete

Alkohol, narkotika, dopning och tobak är olika sorters droger. Definitionen av en drog är att det är något som gör användaren påverkad, att det är giftigt och att det är något som kan leda till ett beroende. Med spel avses spel om pengar, vilket kan vara skadligt och leda till missbruk och beroende om man gör det för ofta och för mer pengar än vad man egentligen har.

ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) påverkar inte bara individer utan även anhöriga och hela samhället. Att minska bruket av ANDTS är därför en viktig folkhälsofråga. Det drogförebyggande arbetet i Hylte kommun består av att samordna förebyggande insatser, främja förutsättningar för en god hälsa och förmedla kunskap om alkohol, tobak och andra droger.

Hit kan du vända dig om du behöver hjälp

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns stöd inom olika områden.

Här hittar du akutnummer och andra viktiga telefonnummer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan alltid vända dig till socialtjänsten i kommunen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att få råd och stöd om du till exempel har problem med alkohol, tabletter, spel, narkotika eller är orolig över någon annans alkohol-, spel- eller drogvanor.

Hur hänger det ihop?

Enligt forskning kan nikotin ge långvariga skador på hjärnan och risken för andra beroenden som alkohol och cannabis ökar.

Skolundersökningar visar att det främst är de elever som har druckit alkohol eller rökt cigaretter som också har använt narkotika. Av elever i årskurs nio har 36 procent av de elever som röker cigaretter även använt narkotika det senaste året. För icke-rökarna är motsvarande siffra endast tre procent (Skolelevers drogvanor, 2018).

Om vi ska lyckas förebygga bruk av cannabis och annan narkotika behöver vi alltså stärka och förbättra det tobaksförebyggande arbetet. Viktigt att komma ihåg är att av de som börjar röka/snusa är åtta av tio tonåringar. Personer som inte har använt tobak före 20 års ålder kommer sannolikt aldrig att börja och därmed klara sig från ett livslångt beroende.

Att sluta använda tobak

Det finns många skäl till att välja bort tobak och du känner säkert till argumenten om att det förbättrar både din hälsa, ekonomi och miljön. Att bryta ett nikotinberoende kan dock vara väldigt svårt. Vill du ha hjälp så kan du få stöd och råd på flera språk per telefon genom Sluta röka-linjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För unga rekommenderas UMO:s sida med tips på hur du kan sluta röka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Verktyg och tips för föräldrar och yrkesverksamma

Här kan du som förälder, föreningsaktiv, lärare och/eller vuxen som i din profession möter barn och unga i olika sammanhang få kunskap och stöd för att kunna samtala om ANDTS och dess konsekvenser. En ung hjärna är extra sårbar och nikotin och andra droger kan utöver ett beroende orsaka kognitiva skador och problem som kan leda till sämre skolgång samt ökad risk för depression och psykoser. Du som vuxen har en viktig roll som förebild och kan bidra till arbetet för ett drogfritt Halland.

Ungdomsenkäter och statistik finns tillgängliga via den lokala undersökningen LUPP Länk till annan webbplats. (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) samt Skolelevers drogvanor 2020 Länk till annan webbplats.som årligen genomförs på nationell nivå i årskurs 9 samt gymnasiet år 2.

Fakta och argument

Verktyg och övningar

 

Kontakt