Hoppa till innehåll Hoppa till meny

LUPP- lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Vad är LUPP?

Hösten 2018 genomförde Hylte kommun och Region Halland en enkät för att få en tydlig bild över hur det är att leva och bo som ung i kommunen. Enkäten heter Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken och tas årligen fram av Mucf, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Lupp hjälper kommunen att på ett enkelt sätt ta reda på hur ungas situation ser ut så att vi kan utveckla insatser för att förbättra ungas villkor lokalt. Lupp genomfördes första gången i Hylte kommun 2014.

Tillvägagångssätt?

Alla elever i årskurs 7-9 på Örnaskolan fick möjlighet att besvara enkäten elektroniskt under skoltid. Nästan alla elever besvarade enkäten, sammanlagt 317 elever.

Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i kommunen uppfattar inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och vilka framtidsplaner de har.

Rapporten 2018

Resultatet av LUPP-enkäten 2018 är nu sammanställt och har för presenterats kommunstyrelsen och eleverna på skolan. Arbetet med att presentera rapporten för berörda nämnder, tjänstemän och det lokala folkhälsorådet har också påbörjats.

Resultatet av LUPP 2018PDF

Resultatet av LUPP 2018 - Sammanfattande versionPDF

Resultatet av LUPP 2014PDF

Vad leder det till?

Lokala insatser för att förbättra ungas levnadsvillkor byggs utifrån ungas egna erfarenheter och behov, vilket är själva kärnan i LUPP. Enkäten ska fungera som ett kunskapsunderlag för politiska beslut och satsningar på unga i kommunen.

Kontakt