Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Bilda en förening

Att bilda en förening
Sverige har ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. En grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste dock givetvis följa samhällets lagar och regler. Det finns även en hel del praxis som styr föreningarnas verksamhet. Här kan du lära dig mer om det.

Förberedelse
För att kunna bilda en förening måste det finnas en tanke bakom och ett antal personer som har ett gemensamt intresse. Några frågor som kan dyka upp inför ett föreningsbildande är t.ex: Vad är syftet med föreningen, till vilka ska föreningen rikta sej mot, vad har föreningen för målsättning.

Ni väljer till att börja med en tillfällig styrelse (interimstyrelse). Denna tillfälliga styrelse bör:

  • Skriva ett förslag till stadgar (regler) för föreningen. Stadgarna är viktiga eftersom de anger hur föreningen ska arbeta.
  • Föreslå ett namn på föreningen.
  • Sammankalla till ett allmänt konstituerande möte där föreningen slutgiltigt ska bildas. I kallelsen ska det stå att avsikten med mötet är att bilda en förening. Det ska också framgå vilken dag och tid mötet äger rum och var det ska hållas.
  • Förbereda alla frågor som ska diskuteras på föreningens första möte.

För mer info, se länkarna under relaterad info 

  • Kontaktnätet som är en riksorganisation för ideella kulturföreningar har bra info och mallar och dokument som går att ladda ner.
  • Riksidrottsförbundet har diverse dokument, som policies och stadgar.

Vill du anmäla din förening till Hylte kommuns föreningsregister?
I kommunens föreningsregister finns ca 130 föreningar. Vill du anmäla en ny förening till registret ska du fylla i blanketten "Anmälan till föreningsregister" och skicka in till kommunens Fritidshanläggare, se kontaktuppgifter till höger. Blanketten finns under Självservice & blanketter Länk till annan webbplats. under menyn Kultur & fritid. Föreningens uppgifter hamnar sen i Föreningsregistret Länk till annan webbplats. här på vår webbplats.

 

Kontakt