Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hur mår föreningarna i Hylte kommun?

Under 2019 genomfördes, på beställning av kommunstyrelsen, en utredning som berörde samtliga föreningar i Hylte kommun. Utredningen syftade till att undersöka föreningarnas välmående och vilka svårigheter samt framgångsfaktorer de såg i föreningslivet. Den övergripande frågeställningen för utredningen var ”hur mår föreningarna i Hylte kommun?”. Utredningen tog upp flera saker som kan anknytas till den övergripande frågeställningen så som föreningarnas tankar om relationen med kommunen, ideellt engagemang, administration och mycket mer. Den här utredningen beskriver föreningarnas vardag och avslutas med att ge förslag på förbättringsåtgärder.

Du kan läsa eller ladda ner utredningen här. Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt