Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ungdomsledarpris

Hylte kommuns ungdomsledarpris tillfaller ungdomsledare i förening som återfinns i Hylte kommuns föreningsregister och som bedriver ungdomsverksamhet i Hylte kommun.

Kandidater till ungdomsledarpris

Priset utses årligen av kultur- och folkhälsonämnden efter förslag från föreningarna. Förslag ska ha kommit in till kultur- och folkhälsokontoret i god tid så att det hinner behandlas under nämndens möte i november. Utöver inkomna förslag så har nämnden också möjlighet att uppmärksamma och föreslå kandidater. Detta för att undvika situationer där inget eller kanske enbart ett förslag kommer in till kultur- och folkhälsokontoret.

6000 kr delas ut vid årets sista kommunfullmäktige

Ungdomsledarpriset utgår med 6 000 kr per år och kan delas mellan flera personer om nämnden finner det befogat. Priset bör inte ges till ledare som fått det vid tidigare tillfällen.
Skulle beloppet något år inte förbrukas, till följd av brist på passande kandidater, återgår summan till kommunkassan. Ungdomsledarpriset utdelas vid kommunfullmäktiges sista ordinarie sammanträde för året.

Kriterier för kommunens ungdomsledarpris

Vid val av pristagare tar nämnden hänsyn till följande faktorer:

  • Ungdomsledare är den som leder ungdomar i åldrarna 4-20 år.
  • Ledarens insatser under träning och tävling för att alla i gruppen uppmärksammas och får deltagartid vilket särskilt gäller de yngre inom angiven målgrupp.
  • Ledaren ska vara ett föredöme, både på och utanför arenan inom föreningens specialområde samt även ett föredöme i frågor som etik, moral, människosyn, droger och mobbing som är särskilt viktigt att ungdomarna ges information om även från föreningslivet.
  • Ledarens intresse att skaffa sig ytterligare ledarkompetens genom kurser och utbildningar av olika slag.

Kontakt