Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Bidrag och stöd till kulturinitiativ

Hylte kommuns Kulturpris

Hylte kommuns kulturpris delas årligen ut för förtjänstfullt arbete inom kulturellt eller humanitärt område. Förening eller enskild person kan föreslå kandidater till kulturpriset. I nomineringen ska det tydligt framgå en motivering. Förslag till kulturpristagare lämnas senast 30 september till:

Hylte kommun
Arbets- och näringslivsnämnden
314 80 Hyltebruk

Kulturbidrag för föreningar

Föreningar i kommunen kan ansöka om bidrag där det kommunala bidraget kan täcka en liten del av föreningarnas totala kostnader. Läs om de allmänna bestämmelserna och hur man ansöker under Föreningsbidrag.

Kulturstöd för evenemang och projekt

Privatpersoner och juridiska personer kan ansöka om kulturstöd för evenemang och projekt. Evenemanget eller projektet ska vara öppet för allmänheten, i Hylte kommun och ska vara av hög konstnärlig kvalitet, exempelvis inom scen-eller bildkonst, musik, litteratur och design. Läs mer om riktlinjerna och hur du ansöker om kulturstöd för arrangemang och projekt i Hylte kommun.

Resestöd till kulturella resmål i Halland

Förskolor, grundskolor och gymnasium i Halland kan få reserabatt till ett antal halländska kulturplatser som ligger utanför den egna kommunen. Läs gärna mer om resestöd till förskolor och skolor.

Utdelning av flaggor och fanor

Rikskommitén Sveriges Nationaldag delar varje år på Nationaldagen ut flaggor och fanor till förtjänta organisationer och enskilda personer. Personer eller föreningar och organisationer I Hylte kommun som tilldelats flagga eller fana mottager denna gåva vid nationaldagsfirandet den 6 juni i hembygdsparken Lindekullen i Hyltebruk. Alla ansökningar ska vara inlämnade före den 1 januari. Mer information och ansökningsblanketter på nationaldagen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt