Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kulturstöd för arrangemang och projekt

Kulturstödet syftar till att ge Hylte kommuns invånare tillgång till ett varierat och kvalitativt kulturutbud. En mångfald av etablerade och nya kulturaktörer får möjlighet att skapa och arrangera kultur i olika former. Evenemanget/projektet ska vara öppet för allmänheten och ske i Hylte kommun.

Vem kan söka kulturstöd?

Kulturstöd kan sökas av juridiska personer och privatpersoner. Detta innefattar ideell eller ekonomisk förening, stiftelse, enskild firma eller bolag. Enskilda personer eller grupper som har F-skattsedel samt privatpersoner utan anknytning till förening eller bolag.

Verksamhet i kommunala förvaltningar eller bolags regi kan inte ansöka om kulturstöd. Inte heller projekt/arrangemang med religiöst, politiskt eller kommersiellt syfte.

Vad kan kulturstödet användas till?

Kulturstödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang som är öppna för allmänheten och som äger rum i Hylte kommun. Ett projekt/arrangemang kan omfatta en produktion av nya konstnärliga verk som arbetas fram och visas eller framförs för publik i Hylte kommun. Projekt/arrangemang bör främst innefatta en eller flera av följande kulturformer: dans, musik, teater, litteratur, scenkonst, bildkonst, film, design, konsthantverk samt kulturarv.

Arrangemang och projekt som prioriteras

 • Projekt/arrangemang med hög konstnärlig kvalitet
 • Projekt/arrangemang som kan intressera och nå en publik i Hylte kommun
 • Projekt/arrangemang som kan bidra till utvecklingen av Hylte kommuns kulturliv
 • Projekt/arrangemang som kan öka tillgängligheten till kultur för medverkande och målgrupper med olika bakgrund och förutsättningar.
 • Projekt/arrangemang som kan bidra till goda arbetsvillkor och arbetsmöjligheter för kulturskapare i Hylte kommun.

Följande projekt prioriteras inte:

 • Verksamhet där kulturinslag används för ett annat huvudsyfte, till exempel insamling av pengar, firande av högtid eller opinionsbildande i olika frågor.
 • Projekt/arrangemang som främst vänder sig till en sluten krets, till exempel medlemsarrangemang.
 • Produktion och utgivning av media (skivor, böcker, film, webbplatser, radio, TV) om inte dessa är av stort lokalt intresse.
 • Kurser och liknande.

I bedömningen för ansökan ingår:

 • Att den organisation/person som ansöker bedöms ha huvudansvar för projektet
 • Erfarenhet och kompetens att planera och genomföra projekt/arrangemang.
 • Rimlig och realistisk budget, gärna med finansiering från flera finansiärer.
 • Lämplig lokal eller plats för arrangemanget.
 • Ändamålsenlig kommunikation och publikarbete
 • För återkommande projekt läggs särskild vikt vid utvecklingen över tid.
 • Att professionellt verksamma respektive icke professionellt verksamma arbetar med olika förutsättningar.
 • Fördelning av stöd med beaktning för geografisk spridning, mångfald av arrangörer och variation av arrangemang.

Vilka kostnader kan ingå?

Alla kostnader som hör samman med arrangemang/projekt man söker för kan ingå. Exempelvis gager, arvoden, resor, kostnader för marknadsföring, hyra för lokal och teknik.

Redovisning av utgifter och inkomster

Ansökan om kulturstöd ska innehålla en utförlig redovisning av utgifter och inkomster. Besked ges senast 4 veckor efter sista ansökningsdag.

Inom två månader efter avslutat arrangemang/projekt ska en utförlig redovisning ske. Om arrangemang/projekt sker i slutet av året ska redovisning ske innan årsskiftet. Förutom faktiska utgifter och inkomster ska redovisningen innehålla exempelvis marknadsmaterial som har använts.

Marknadsföring

 • Texten ”Med stöd av Hylte kommun” eller Hylte kommuns logotyp ska finnas med i all extern kommunikation, så som marknadsföring, pressmeddelanden, webb och social media.
 • Du som arrangör åtar dig att följa upphovsrättslagen för bildhantering.
 • Du som arrangör åtar dig att själv registrera arrangemanget i evenemangskalendern på hylte.se.
 • De lämnade uppgifterna kan användas av Hylte kommun för att marknadsföra arrangemanget/projektet till exempel på kommunens webbplats, sociala medier och tryckt material.

Sista ansökningsdatum

 • 15 mars för arrangemang/projekt som äger rum maj-augusti samma år.
 • 15 juni för arrangemang/projekt som äger rum september-december samma år.
 • 15 november för arrangemang/projekt som äger rum januari-april påföljande år.

Ansök om kulturstöd


Kontakt