Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Offentlig konst

Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö

Hylte Kommun tillämpar den så kallade enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer. Det innebär att en procent av byggkostnaden vid ny-, om- och tillbyggnationer av lokaler där kommunen bedriver offentlig verksamhet avsätts till konstnärlig utsmyckning. Urvalsprocessen följer framtagna riktlinjer från Hylte Kommun och rekommendationer från Konstnärernas riksorganisation (KRO).

Arbetsgång

Inför varje nytt gestaltningsuppdrag följs en arbetsgång som också tidsbestäms i samband med uppdraget.

Hylte kommun arbetar både med direktupphandling och offentlig upphandling genom utlysning i urvalsprocessen. Vid lägre belopp är det vanligare med en direktupphandling, där en gestaltningskommité i samråd med en extern konstkonsult bjuder in ett urval av konstnärer att ansöka. För att kommunen ska ha möjlighet att överväga en konstnär i urvalet behöver konstnären ha arbetsprover och information tillgängligt på någon form av digital plattform, t.ex. en egen hemsida, sociala medier eller hos Konstnärscentrum.

Vid större belopp kan gestaltningsuppdraget komma att utlysas som offentlig upphandling, vilket sker via annonsering i tidning och digitala medier, där intresseanmälan lämnas digitalt via TendSign. Kultur och folkhälsonämnden utser slutlig konstnär för det aktuella gestaltningsuppdraget.

Aktuella utlysningar

Här kommer information om aktuella utlysningar för gestaltningsuppdrag.

Gestaltningsuppdrag Torups Skola
Intresseanmälan öppen 1-31/3 2023 och görs via följande länk i TendSign:

> Till upphandlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt