Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Värdegrund och trivselregler

Fritidsgårdens värdegrund bygger på Hylte kommuns värdegrund. Det är den som vår verksamhet har som utgångspunkt i skapandet av en meningsfull och välkomnande fritidsgård.

Trygghet - hos oss finns omtanke.
Delaktighet - hos oss gör du skillnad.
Framtidstro - hos oss utvecklas du.
Stolthet - du är en av oss.

Trivselregler

Hos oss är vi trevliga mot varandra. Vi hjälps åt så att alla känner sig välkomna oavsett kön, ålder, etnicitet, tro, utseende, sexuell läggning/könsöverskridande identitet, klass, politisk åsikt eller
funktionalitet.

Vi är alla rädda om oss själva, varandra och våra saker. Av den anledningen hör rökning, alkohol och droger inte hemma hos oss. Det gäller såklart också för all form av våld, mobbing, kränkningar, stöld eller skadegörelse.

Hos oss får alla ett gårdskort, och med det får du låna saker, vara med och påverka och utveckla vår fritidsgård tillsammans med andra besökare och fritidsledarna.

Gårdskortet är gratis men för att få det skriver vi på en överenskommelse om att du sett och följer våra trivselregler. Om du förlorar ditt kort så krävs att en ny överenskommelse undertecknas av en fritidsledare och dig själv.

Om man väljer att ignorera vår överenskommelse om trivselreglerna så har det konsekvenser.

Konsekvenser för den som bryter mot överenskommelsen

Den första konsekvensen är en tillsägelse från personal eller annan besökare. Om jag ignorerar detta kan jag bli avstängd för en dag eller en vecka.

Om personalen anser att det är nödvändigt så kommer vårdnadshavare och eventuell berörd myndighet kontaktas.

Kontakt