Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Jag har en funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning innebär att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara medfött eller bero på en skada, vara tillfälligt eller för livet. Här har vi samlat olika verksamheter som kan hjälpa dig om du behöver stöd, hjälp eller behandling på grund av en funktionsnedsättning.

Elevhälsan

Om du går i skolan bör du i första hand kontakta skolkuratorn, skolsköterskan eller specialpedagog. De arbetar för att du som elev ska må bra och klara skolan. Du kan få hjälp både med din situation i skolan och i livet i övrigt, de kan också hjälpa dig vidare om det behövs.

Fältsekreterare

Om du känner att du behöver någonting att göra, funderar på att hoppa av skolan, börja plugga eller någonting annat så kan fältsekreteraren ge dig råd, bolla idéer eller hjälpa dig vidare.

Försäkringskassan

Du som är 19-30 år och har en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta heltid kan du få stöd från Försäkringskassanlänk till annan webbplats. Du kan även få stöd från Försäkringskassan om du på grund din sjukdom eller funktionsnedsättning behöver förlängd tid att klara skolan.

Habilitering

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp i din vardag via habiliteringenlänk till annan webbplats. För att få hjälp via habiliteringen ska funktionsnedsättningen orsaka problem i vardagen och inte vara tillfällig.

Du får lättast kontakt med habiliteringen via vårdcentralen, elevhälsan, eller annan mottagning du har kontakt med. Du kan också skicka in en egenremisslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omsorgskontoret

Om du har en utvecklingsstörning, autism eller andra funktionshinder, som är stora och ger många svårigheter i livet kan du få hjälp genom Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS ska ge dig med stora och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor och se till att du får den hjälp du behöver i det dagliga livet.

Om du är över 18 och har en funktionsnedsättning men inte har rätt till stöd enligt LSS kan du ändå få stöd via omsorgshandläggare t.ex boendestöd eller sysselsättning. Är du under 18 år och inte har rätt till stöd via LSS kan du vända dig till IFO Barn och unga istället (se ovan).

Paradigm

Paradigmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns för att du som är 18-29 år och har en funktionsnedsättning ska komma närmre arbete eller utbildning. I Paradigm får du delta i gruppaktiviteter och få enskilt stöd. Aktiviteter som erbjuds är bland annat stöd via digitala vägledare, studiebesök på företag och hälsofrämjande insatser.

Kontakt