Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Jag mår dåligt

Barn i skogen på en stig med en vit klänning

Alla mår dåligt ibland. Man behöver inte alltid vara glad och ibland fungerar livet helt enkelt inte som man vill. Ibland kan man känna hopplöshet och att man saknar självförtroende. Här har vi samlat information om var du kan få stöd, råd och hjälp.

BUP-linjen

Om du är under 18 år och mår dåligt till exempel är orolig, har svårt att koncentrera dig, är deprimerad eller har tvångstankar kan du få hjälp via Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Det är bäst om du i första hand kontaktar elevhälsan på din skola, som kan hjälpa dig vidare till BUP om det behövs. Du kan också själv ringa till BUP-linjen på telefon: 010-476 19 99, om det känns bättre. Mer information om BUP finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevhälsan

Om du mår dåligt och går i skolan bör du i första hand kontakta skolkuratorn, skolsköterskan eller en specialpedagog. De arbetar för att du som elev ska må bra och klara skolan. Du kan få hjälp både med din situation i skolan och i livet i övrigt, de kan också hjälpa dig vidare om det behövs.

Du kan bland annat få hjälp med sömnproblem, huvudvärk, stress, prata om självbild, självkänsla och självförtroende och få lättare sjukvård. De kan också hjälpa dig vidare till andra verksamheter, till exempel Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Fältsekreterare

Ibland kan det kännas bättre att prata med någon annan vuxen än sina föräldrar. Då kan du prata med fältsekreteraren som svarar på frågor, ge råd eller bara lyssna.

IFO vuxen

Om du är över 18 år och är utsatt för våld av någon i din familj eller annan närstående kan du få hjälp via IFO vuxen. Det kan till exempel handla om stödsamtal, praktisk hjälp, skyddat boende med mera.

Omsorgskontoret

Om du är över 18 år och har allvarliga och långvariga psykiska besvär som påverkar ditt liv kan du få hjälp via Omsorgskontoret. Boendestöd kan du få om du har svårt att klara av och ta hand om ditt hem, har svårt att delta i samhällslivet eller i kontakt med olika myndigheter. Syftet är att du ska få en mer fungerande vardag och att du ska bli mer självständig.

Ungdomsmottagningen

På ungdomsmottagningen kan du som är 13-24 år bland annat prata med en kurator eller en psykolog. Det kan till exempel handla om funderingar kring självförtroende, självkänsla, prestationskrav, stress och oro. När man träffas kan man komma själv, med sin partner, en kompis eller med sina föräldrar.

Du kan nå ungdomsmottagningen via appen ”Ungdomsmottagningen Halland” eller via Region Hallands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte vill träffa någon men själv vill läsa mer om frågor som du och många andra unga funderar på kan du gör det på umo.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Där kan du också ställa frågor eller diskutera med andra i olika forum.

Vuxenpsykiatrimottagningen

Om du är över 18 år och besväras av svår och/eller långvarig psykisk ohälsa kan du få hjälp av vuxenpsykiatrimottagningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du ska i första hand vända dig till din vårdcentral för en första bedömning och omhändertagande. Men du kan också skriva en egenremiss via 1177.selänk till annan webbplats. Behöver du hjälp med egenremissen kan du kontakta mottagningen.

Vårdcentralen

Om du inte går i skolan kan du boka tid på vårdcentralenlänk till annan webbplats för att få träffa läkare. Om du är osäker på vilken typ av vård du behöver kan du ringa 1177. Numret 1177 är sjukvårdsupplysningen och de kan hjälpa dig att avgöra vart du ska vända dig.

På vårdcentralen finns det också psykologmottagning och hjälp med stresshantering. Läkare på vårdcentralen kan också hjälpa dig vidare om du behöver mer hjälp, till exempel till specialistpsykiatrin.

Även när du går i skolan kan du behöva träffa en läkare på vårdcentralen, men det lättaste för dig är att du vänder dig till elevhälsan först (se ovan).

Kontakt