Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Min relation till ANDTS

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel är olika sorters droger. Definitionen av drog är att det är något som gör den som använder det påverkad, det är giftigt och det är något som man kan bli beroende av. Här kan du få information om du orolig för att du själv eller någon annan har problem med alkohol eller drogerlänk till annan webbplats. Med spel menar vi spel om pengar, vilket kan vara skadligt och leda till missbruk, om man gör det för ofta och för mer pengar än vad man egentligen har. Allmän information om ANDTS hittar du på hylte.se/ANDTS

Beroendeteam

Via Beroendeteametlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du som är över 16 år och har besvär av psykisk ohälsa i kombination med beroende få hjälp. Det kan till exempel handla om utredning, diagnostik, behandling och rehabilitering.Teamet har ett nära samarbete med vuxenpsykiatrimottagningen, socialtjänsten och avdelning 24 på sjukhuset i Varberg. För att komma till beroendeteamet kan man gå via socialtjänsten eller göra en egenremiss.

Elevhälsan

Om du går i skolan bör du i första hand kontakta skolkuratorn eller skolsköterskan på elevhälsan. Elevhälsan arbetar för att hjälpa eleverna på skolan att må så bra de kan för att få en så positiv skolupplevelse som möjligt.

Som elev kan du bland annat få hjälp med, stärkande samtal för självbild, självkänsla och självförtroende, rökavvänjning och om du har funderingar kring alkohol eller droger. De kan också hjälpa dig vidare till andra verksamheter, till exempel till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Fältsekreterare

Om du känner att du behöver någonting att göra, funderar på att hoppa av skolan, börja plugga eller någonting annat så kan fältsekreteraren ge dig råd, bolla idéer eller hjälpa dig vidare.

IFO vuxen

Om du är över 18 år och har problem med alkohol, tabletter, spel eller narkotika kan du få hjälp via IFO vuxen. Du kan vända dig direkt till beroendepedagogen för att få stödjande och motiverande samtal. Vid behov kan du också ansöka om vård på behandlingshem och andra mer omfattande insatser. Om du är orolig för någon annans missbruk kan göra en anmälan till enheten.

Du kan läsa mer om missbruk och beroende här.

Ungdomsmottagningen

På ungdomsmottagningen kan du som är 13-24 år bland annat samtala med kurator eller psykolog. Det kan till exempel handla om funderingar kring självförtroende och självkänsla, att man ofta är ledsen, att man är orolig för att man dricker för mycket, använder droger eller gör saker som man inte vill och ångrar efteråt med mera.

Du kan nå ungdomsmottagningen via appen ”Ungdomsmottagningen Halland" eller via Region Halland - ungdomsmottagningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte vill träffa någon utan själv vill läsa mer om alkohol, nakotika och tobak kan du gör det på umo.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du kan också läsa mer om hur du kan gå tillväga om du funderar över ditt eget eller någon annans missbruk. Där kan du också ställa frågor eller diskutera med andra i olika forum.

Vårdcentralen

vårdcentralenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns en alkohol- och beroendemottagning för personer med alkoholberoende eller annat missbruk. Man kan få stöd genom samtal, behandling, råd och information. Du kan också får hjälp med tobaksavvänjning.

Kontakt