Hoppa till innehåll Hoppa till meny

MP-Husets verksamhet

MP-Husets verksamheter grundar sig i att stärka och lotsa individen i resan från arbetslöshet till sysselsättning. Arbetet sker både individuellt och i grupp. Arbetet utgår från den enskildes behov och vilja, i kombination med det uppdrag som anvisande myndighet har delgivit.

Varje deltagare har en individuell handlingsplan som den följer. För att kunna ge deltagaren en meningsfull och kompetenshöjande sysselsättning har vi ett antal olika insatser:

MP-Huset Second hand

I butiken säljs möbler, cyklar, glas och porslin med mera. En hel del av det som säljs här har tillverkats eller renoverats i MP-husets olika verkstäder.

Genom samarbete med Borabo återvinningscentral återvinns gamla möbler och föremål som skänkts till MP-huset. Har du själv överblivna möbler, porslin med mera kan du lämna det i MP-husets container på Borabo återvinningsstation. Secondhandbutiken hittar du på Svarvaregatan 2. Öppettider: måndag-torsdag kl. 9-15 och kl. fredag 9-13.

MP-Husets verkstad

Här finns praktiska arbetsstationer. Det kan handla om allt från enklare snickeri och sömnad till att laga cyklar eller tvätta kommunens leasingbilar.

SLHD

Svensk Lokalhistorisk Databas (SLHD) är ett kulturarvsprojekt som gör socken- och kommunarkivens rika källmaterial tillgängligt för den historiska forskningen och tillgängligt via Internet.

Suggestopedi

Suggestopedi är en inlärningsmetod där man tar till vara alla sinnen för att skapa en effektiv språkinlärning. Flera olika centrum i hjärnan aktiveras och deltagarna lär sig genom både synintryck och hörsel. I metoden används musik, bilder, rollspel, dialog, lek och sång och ibland även dans. På det här sättet skapas ett undermedvetet lärande som ligger långt från traditionell inlärning och i stället bygger på associationer.

Deltagarna läser inte bara om språket– de upplever det, vilket också bidrar till det positiva inlärningsklimat som enligt suggestopimetoden är avgörande för en god språkutveckling. Metoden fokuserar på talet och särskilt på vardagssvenska. Genom suggestopedin lär sig deltagarna tala med rätt ord, uttal och språkrytm. Suggestopedipedagogen jobbar dock hela tiden medvetet med att ge deltagarna grammatikkunskaper – utan att de märker det. Deras grammatik automatiseras via metodens övningar.

Kontakt