Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anvisning till arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenhetens (MP- husets) verksamheter grundar sig i att stärka och lotsa individen i resan från arbetslöshet till sysselsättning. Arbetet sker både individuellt och i grupp. Arbetet utgår från den enskildes behov och vilja, i kombination med det uppdrag som anvisade myndighet har delgivit. Individuella handlingsplaner tas fram för varje deltagare som följer med under resans gång.

Du som är handläggare kan göra en ansökan/anvisning till arbetsträning, arbetsprövning och rehab på Arbetsmarknadsenheten för en individ.

Observera att e-tjänsten nedan är för handläggare inom Arbetsförmedlingen och IFO. Som handläggare har du möjlighet att hjälpa till med ansökningar direkt via vår e-tjänst.

Anvisning arbetsmarknadsenheten e-tjänst - för handläggare inom Arbetsförmedlingen och IFO Länk till annan webbplats.

Kontakt