Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hylte kommuns näringslivsprogram

Näringslivsprogrammet ska bidra till att det blir attraktivt och enkelt att driva en verksamhet i Hylte kommun. Fem områden som är viktiga för näringslivets utveckling i Hylte kommun har tagits fram i samarbete med näringslivet, tjänstemän och politiker kommunen. De fem områdena är:

  • attraktiva livs- och boendemiljöer
  • samverkan skola och näringsliv
  • service
  • varumärkesbyggande
  • infrastruktur

Aktiviteter för att nå näringslivsprogrammets vision

Flera av kommunens verksamheter är inblandade och delaktiga i de aktiviteter som listas i programmet för att nå visionen inom respektive område.

  • Som företagare ska det vara enkelt och attraktivt att leva och driva en verksamhet i Hylte kommun
  • Skolan och näringslivet ska genom ett tätt samarbete ge barn och unga i Hylte kommun goda förutsättningar för väl grundade utbildningsbeslut kopplat till framtida arbetsliv
  • Infrastruktur – Vägar, kollektivtrafik och IT
  • Hylte kommun ska vara aktiva och serviceinriktade när företag vill etablera eller expandera sin verksamhet i kommunen
  • Hylte kommun ska arbeta för att förstärka varumärket Hylte för att på så vis göra vår region än mer attraktiv att leva och verka i

Till varje aktivitet finns det konkreta åtgärder där målsättningen är att det ska genomföras inom en femårsperiod. Läs mer om de konkreta åtgärerna i foldern Näringslivsprogam Hylte kommun.

Kontakt