Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Må bra hos oss

Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, där de anställda har en god hälsa. Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet.

Bra arbetsmiljö

Det ligger i kommunens intresse att samtidigt som verksamheten ska hålla en hög kvalitet och drivas under goda ekonomiska former, ska den även upprätthålla en hög standard på arbetsmiljön. En god arbetsmiljö är i samklang med kommunens intressen eftersom det gör att den viktigaste resursen, personalen, trivs, känner trygghet och fungerar väl i sitt arbete. För att arbetsmiljöfrågorna ska hållas levande och leda till förbättringar arbetar Hylte kommun med ett arbetsmiljöhjul, och har även som mål att det ska finnas hälsoinspiratörer på alla arbetsplatser.

Friskvård

Regelbunden friskvård ger medarbetarna bättre möjligheter att möta de krav, så väl fysiskt, psykiskt, socialt och kompetensmässigt som ställs i arbetslivet. Som satsning på friskvård har Hylte kommun bland annat valt att subventionera ett friskvårdskort på Örnahallens Hälsocenter. Detta kan medarbetare teckna om man är tillsvidareanställd eller har en visstidsanställning som under de senaste tre månaderna arbetat minst 198 timmar.

Företagshälsovård

Alla medarbetare omfattas av kommunens företagshälsovård. Företagshälsovården har bred kompetens och stor erfarenhet inom hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering.

Kontakt