Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Näringslivsregister

Näringslivsregister

Välkommen till näringslivsregistret för Hylte. Här kan du söka bland 1312 aktiva företag och organisationer inom vår kommun. Uppgifterna kommer ifrån UC Selekt, UC AB. Uppdatering sker månadsvis.

 • Administration av arbetsmarknadsprogram
 • Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar
 • Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
 • Ambulanstransporter och ambulanssjukvård
 • Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel
 • Ambulerande och tillfällig handel med övriga varor
 • Andra bygginstallationer
 • Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
 • Anläggning av vägar och motorvägar
 • Annan landtransport av passagerare
 • Annan monetär finansförmedling
 • Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
 • Annan öppen hälso- och sjukvård, utan läkare
 • Apotekshandel
 • Arbetsmarknadsutbildning
 • Arkitektverksamhet
 • Arrangemang av kongresser och mässor
 • Artistisk verksamhet
 • Batteri- och ackumulatortillverkning
 • Begravningsverksamhet
 • Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall
 • Biblioteksverksamhet
 • Bioteknisk forskning och utveckling
 • Blandat jordbruk
 • Blekning, färgning och annan textilberedning
 • Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem
 • Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning
 • Byggande av bostadshus och andra byggnader
 • Byggnadssnickeriarbeten
 • Campingplatsverksamhet
 • Cateringverksamhet vid enskilda evenemang
 • Dagbarnvård
 • Databehandling, hosting o.d.
 • Datakonsultverksamhet
 • Dataprogrammering
 • Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
 • Diverse övrig metallvarutillverkning
 • Diverse övrig utbildning
 • Drift av golfbanor
 • Drift av personalmatsalar
 • Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar
 • Drivning
 • Däckservice
 • Elinstallationer
 • Fastighetsförmedling
 • Fastighetsförvaltning på uppdrag
 • Fastighetsrelaterade stödtjänster
 • Framställning av mat till sällskapsdjur
 • Fysioterapeutisk verksamhet o.d
 • Förskoleutbildning
 • Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare
 • Förvaltning i bostadsrättsföreningar
 • Generering av elektricitet
 • Gjutning av järn
 • Glasmästeriarbeten
 • Golv- och väggbeläggningsarbeten
 • Grafisk designverksamhet
 • Grundskoleutbildning och förskoleklass
 • Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar
 • Handel med lastbilar, bussar och specialfordon
 • Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
 • Handel med personbilar och lätta motorfordon
 • Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem
 • Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
 • Hotellverksamhet med restaurangrörelse
 • Hotellverksamhet utan restaurangrörelse
 • Humanitära insatser
 • Hyvling av trä
 • Hårvård
 • Industri- och institutionstvätt
 • Industri-/produktdesignverksamhet
 • Inredningsarkitektverksamhet
 • Insamling av icke-farligt avfall
 • Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
 • Jakt och service i anslutning härtill
 • Juridiska byråers verksamhet m.m.
 • Järnvägstransport, godstrafik
 • Kommunal vuxenutbildning o.d.
 • Konsultverksamhet avseende företags organisation
 • Kroppsvård
 • Litterärt och konstnärligt skapande
 • Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
 • Ljudinspelning och fonogramutgivning
 • Lokalvård
 • Magasinering och varulagring
 • Mark- och grundarbeten
 • Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
 • Metallegoarbeten
 • Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur och mjölkras
 • Mjöltillverkning
 • Måleriarbeten
 • Odling av plantskoleväxter m.m på friland
 • Odling av prydnadsväxter i växthus
 • Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter
 • Odling av övriga ett- och tvååriga växter
 • Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk, skal- och blötdjur
 • Partihandel med bränslen
 • Partihandel med drycker
 • Partihandel med elektronikkomponenter
 • Partihandel med järnhandelsvaror
 • Partihandel med kemiska produkter
 • Partihandel med kläder och skodon
 • Partihandel med parfym och kosmetika
 • Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder
 • Partihandel med virke och andra byggmaterial
 • Partihandel med övriga hushållsvaror
 • Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster
 • Personalutbildning
 • Personaluthyrning
 • Plastförpackningstillverkning
 • Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar
 • Polisverksamhet
 • Postorderhandel och detaljhandel på internet med beklädnadsvaror
 • Postorderhandel och detaljhandel på internet med brett sortiment
 • Postorderhandel och detaljhandel på internet med böcker och andra mediavaror
 • Postorderhandel och detaljhandel på internet med datorer och annan elektronisk utrustning
 • Postorderhandel och detaljhandel på internet med övriga varor
 • Press- och övrig fotografverksamhet
 • Primärvårdsmottagningar med läkare m.m.
 • Provisionsdetaljhandel (ej auktioner)
 • Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg utom kontorsutrustning och datorer
 • Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror
 • Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror
 • Provisionshandel med virke och byggmaterial
 • Redovisning och bokföring
 • Reklambyråverksamhet
 • Reklamfotoverksamhet
 • Rengöring av byggnader
 • Reparation av annan utrustning
 • Reparation av elapparatur
 • Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård
 • Reparation av maskiner
 • Reparation av metallvaror
 • Reparation av möbler och heminredning
 • Reparation av övriga hushållsartiklar och personliga artiklar
 • Restaurangverksamhet
 • Rivning av hus och byggnader
 • Service till husdjursskötsel
 • Service till växtodling
 • Skadeförsäkring
 • Skogsförvaltning
 • Skogsskötsel
 • Skönhetsvård
 • Skötsel och underhåll av grönytor
 • Smidning, pressning, prägling och valsning av metall pulvermetallurgi
 • Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker
 • Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel
 • Specialiserad butikshandel med bröd och konditorivaror
 • Specialiserad butikshandel med cyklar
 • Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel
 • Specialiserad butikshandel med fotoutrustning
 • Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder blandat
 • Specialiserad butikshandel med järn- och VVS-varor
 • Specialiserad butikshandel med konfektyrer
 • Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier
 • Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning
 • Specialiserad butikshandel med skodon
 • Specialiserad butikshandel med textilier
 • Specialiserad butikshandel med ur
 • Specialiserad butikshandel med virke och byggvaror
 • Specialiserad detaljhandel med drivmedel
 • Sport- och fritidsutbildning
 • Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet
 • Studieförbundens och frivilligorganisationernas utbildning
 • Stugbyverksamhet m.m
 • Stödtjänster till artistisk verksamhet
 • Stödtjänster till sjötransport
 • Sågning av trä
 • Sötvattensfiske
 • Takarbeten av plåt
 • Tandläkarverksamhet
 • Taxitrafik
 • Teknisk konsultverksamhet inom bygg och anläggningsteknik
 • Teknisk konsultverksamhet inom elteknik
 • Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik
 • Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik
 • Teknisk provning och analys
 • Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör
 • Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon och motorer
 • Tillverkning av andra möbler
 • Tillverkning av cyklar och invalidfordon
 • Tillverkning av diskbänkar, sanitetsgods m.m. av metall för byggändamål
 • Tillverkning av dörrar av trä
 • Tillverkning av dörrar och fönster av metall
 • Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
 • Tillverkning av fabriksblandad betong
 • Tillverkning av hemelektronik
 • Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper
 • Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
 • Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
 • Tillverkning av kontors- och butiksinredningar
 • Tillverkning av kontors- och butiksmöbler
 • Tillverkning av köksinredningar
 • Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
 • Tillverkning av metallstommar och delar därav
 • Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk
 • Tillverkning av plasthalvfabrikat
 • Tillverkning av tidnings- och journalpapper
 • Tillverkning av vapen och ammunition
 • Tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.
 • Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar
 • Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier
 • Torvutvinning
 • Tryckning av böcker och övriga trycksaker
 • Trådbunden telekommunikation
 • Träförpackningstillverkning
 • Turist- och bokningsservice
 • Tävling med hästar
 • Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar
 • Uppfödning av får och getter
 • Uppfödning av hästar och andra hästdjur
 • Uppfödning av sällskapsdjur
 • Utgivning av annan programvara
 • Utgivning av tidskrifter
 • Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
 • Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
 • Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
 • Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
 • Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning
 • Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar
 • Ventilationsarbeten
 • Verksamhet i andra intresseorganisationer
 • Verksamhet i politiska organisationer
 • Verksamhet i religiösa samfund
 • Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Virkesmätning
 • Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre
 • Vägtransport, godstrafik
 • Värme- och sanitetsarbeten
 • Återvinning av källsorterat material
 • Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder
 • Öppna sociala insatser för äldre personer
 • Översättning och tolkning
 • Övrig detaljhandel ej i butik
 • Övrig detaljhandel med brett sortiment
 • Övrig fritids- och nöjesverksamhet
 • Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
 • Övrig musik-, dans- och kulturell utbildning
 • Övrig partihandel
 • Övrig service till skogsbruk
 • Övrig skoglig verksamhet
 • Övrig specialiserad butikshandel
 • Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel
 • Övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
 • Övrig sportverksamhet
 • Övrig teknisk konsultverksamhet
 • Övrig trävarutillverkning
 • Övrig uppfödning av andra djur
 • Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
 • Övriga företagstjänster
 • Övriga konsumenttjänster
 • Övriga stödtjänster till landtransport
 • Övriga stödtjänster till transport
 • Övriga öppna sociala insatser för vuxna

  • Administration av arbetsmarknadsprogram
  • Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar
  • Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
  • Ambulanstransporter och ambulanssjukvård
  • Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel
  • Ambulerande och tillfällig handel med övriga varor
  • Andra bygginstallationer
  • Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
  • Anläggning av vägar och motorvägar
  • Annan landtransport av passagerare
  • Annan monetär finansförmedling
  • Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
  • Annan öppen hälso- och sjukvård, utan läkare
  • Apotekshandel
  • Arbetsmarknadsutbildning
  • Arkitektverksamhet
  • Arrangemang av kongresser och mässor
  • Artistisk verksamhet
  • Batteri- och ackumulatortillverkning
  • Begravningsverksamhet
  • Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall
  • Biblioteksverksamhet
  • Bioteknisk forskning och utveckling
  • Blandat jordbruk
  • Blekning, färgning och annan textilberedning
  • Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem
  • Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning
  • Byggande av bostadshus och andra byggnader
  • Byggnadssnickeriarbeten
  • Campingplatsverksamhet
  • Cateringverksamhet vid enskilda evenemang
  • Dagbarnvård
  • Databehandling, hosting o.d.
  • Datakonsultverksamhet
  • Dataprogrammering
  • Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
  • Diverse övrig metallvarutillverkning
  • Diverse övrig utbildning
  • Drift av golfbanor
  • Drift av personalmatsalar
  • Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar
  • Drivning
  • Däckservice
  • Elinstallationer
  • Fastighetsförmedling
  • Fastighetsförvaltning på uppdrag
  • Fastighetsrelaterade stödtjänster
  • Framställning av mat till sällskapsdjur
  • Fysioterapeutisk verksamhet o.d
  • Förskoleutbildning
  • Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare
  • Förvaltning i bostadsrättsföreningar
  • Generering av elektricitet
  • Gjutning av järn
  • Glasmästeriarbeten
  • Golv- och väggbeläggningsarbeten
  • Grafisk designverksamhet
  • Grundskoleutbildning och förskoleklass
  • Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar
  • Handel med lastbilar, bussar och specialfordon
  • Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
  • Handel med personbilar och lätta motorfordon
  • Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem
  • Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
  • Hotellverksamhet med restaurangrörelse
  • Hotellverksamhet utan restaurangrörelse
  • Humanitära insatser
  • Hyvling av trä
  • Hårvård
  • Industri- och institutionstvätt
  • Industri-/produktdesignverksamhet
  • Inredningsarkitektverksamhet
  • Insamling av icke-farligt avfall
  • Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
  • Jakt och service i anslutning härtill
  • Juridiska byråers verksamhet m.m.
  • Järnvägstransport, godstrafik
  • Kommunal vuxenutbildning o.d.
  • Konsultverksamhet avseende företags organisation
  • Kroppsvård
  • Litterärt och konstnärligt skapande
  • Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
  • Ljudinspelning och fonogramutgivning
  • Lokalvård
  • Magasinering och varulagring
  • Mark- och grundarbeten
  • Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
  • Metallegoarbeten
  • Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur och mjölkras
  • Mjöltillverkning
  • Måleriarbeten
  • Odling av plantskoleväxter m.m på friland
  • Odling av prydnadsväxter i växthus
  • Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter
  • Odling av övriga ett- och tvååriga växter
  • Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk, skal- och blötdjur
  • Partihandel med bränslen
  • Partihandel med drycker
  • Partihandel med elektronikkomponenter
  • Partihandel med järnhandelsvaror
  • Partihandel med kemiska produkter
  • Partihandel med kläder och skodon
  • Partihandel med parfym och kosmetika
  • Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder
  • Partihandel med virke och andra byggmaterial
  • Partihandel med övriga hushållsvaror
  • Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster
  • Personalutbildning
  • Personaluthyrning
  • Plastförpackningstillverkning
  • Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar
  • Polisverksamhet
  • Postorderhandel och detaljhandel på internet med beklädnadsvaror
  • Postorderhandel och detaljhandel på internet med brett sortiment
  • Postorderhandel och detaljhandel på internet med böcker och andra mediavaror
  • Postorderhandel och detaljhandel på internet med datorer och annan elektronisk utrustning
  • Postorderhandel och detaljhandel på internet med övriga varor
  • Press- och övrig fotografverksamhet
  • Primärvårdsmottagningar med läkare m.m.
  • Provisionsdetaljhandel (ej auktioner)
  • Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg utom kontorsutrustning och datorer
  • Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror
  • Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror
  • Provisionshandel med virke och byggmaterial
  • Redovisning och bokföring
  • Reklambyråverksamhet
  • Reklamfotoverksamhet
  • Rengöring av byggnader
  • Reparation av annan utrustning
  • Reparation av elapparatur
  • Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård
  • Reparation av maskiner
  • Reparation av metallvaror
  • Reparation av möbler och heminredning
  • Reparation av övriga hushållsartiklar och personliga artiklar
  • Restaurangverksamhet
  • Rivning av hus och byggnader
  • Service till husdjursskötsel
  • Service till växtodling
  • Skadeförsäkring
  • Skogsförvaltning
  • Skogsskötsel
  • Skönhetsvård
  • Skötsel och underhåll av grönytor
  • Smidning, pressning, prägling och valsning av metall pulvermetallurgi
  • Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker
  • Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel
  • Specialiserad butikshandel med bröd och konditorivaror
  • Specialiserad butikshandel med cyklar
  • Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel
  • Specialiserad butikshandel med fotoutrustning
  • Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder blandat
  • Specialiserad butikshandel med järn- och VVS-varor
  • Specialiserad butikshandel med konfektyrer
  • Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier
  • Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning
  • Specialiserad butikshandel med skodon
  • Specialiserad butikshandel med textilier
  • Specialiserad butikshandel med ur
  • Specialiserad butikshandel med virke och byggvaror
  • Specialiserad detaljhandel med drivmedel
  • Sport- och fritidsutbildning
  • Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet
  • Studieförbundens och frivilligorganisationernas utbildning
  • Stugbyverksamhet m.m
  • Stödtjänster till artistisk verksamhet
  • Stödtjänster till sjötransport
  • Sågning av trä
  • Sötvattensfiske
  • Takarbeten av plåt
  • Tandläkarverksamhet
  • Taxitrafik
  • Teknisk konsultverksamhet inom bygg och anläggningsteknik
  • Teknisk konsultverksamhet inom elteknik
  • Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik
  • Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik
  • Teknisk provning och analys
  • Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör
  • Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon och motorer
  • Tillverkning av andra möbler
  • Tillverkning av cyklar och invalidfordon
  • Tillverkning av diskbänkar, sanitetsgods m.m. av metall för byggändamål
  • Tillverkning av dörrar av trä
  • Tillverkning av dörrar och fönster av metall
  • Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
  • Tillverkning av fabriksblandad betong
  • Tillverkning av hemelektronik
  • Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper
  • Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
  • Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
  • Tillverkning av kontors- och butiksinredningar
  • Tillverkning av kontors- och butiksmöbler
  • Tillverkning av köksinredningar
  • Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
  • Tillverkning av metallstommar och delar därav
  • Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk
  • Tillverkning av plasthalvfabrikat
  • Tillverkning av tidnings- och journalpapper
  • Tillverkning av vapen och ammunition
  • Tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.
  • Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar
  • Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier
  • Torvutvinning
  • Tryckning av böcker och övriga trycksaker
  • Trådbunden telekommunikation
  • Träförpackningstillverkning
  • Turist- och bokningsservice
  • Tävling med hästar
  • Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar
  • Uppfödning av får och getter
  • Uppfödning av hästar och andra hästdjur
  • Uppfödning av sällskapsdjur
  • Utgivning av annan programvara
  • Utgivning av tidskrifter
  • Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
  • Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
  • Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
  • Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
  • Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning
  • Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar
  • Ventilationsarbeten
  • Verksamhet i andra intresseorganisationer
  • Verksamhet i politiska organisationer
  • Verksamhet i religiösa samfund
  • Verksamheter som utövas av huvudkontor
  • Virkesmätning
  • Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre
  • Vägtransport, godstrafik
  • Värme- och sanitetsarbeten
  • Återvinning av källsorterat material
  • Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder
  • Öppna sociala insatser för äldre personer
  • Översättning och tolkning
  • Övrig detaljhandel ej i butik
  • Övrig detaljhandel med brett sortiment
  • Övrig fritids- och nöjesverksamhet
  • Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
  • Övrig musik-, dans- och kulturell utbildning
  • Övrig partihandel
  • Övrig service till skogsbruk
  • Övrig skoglig verksamhet
  • Övrig specialiserad butikshandel
  • Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel
  • Övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
  • Övrig sportverksamhet
  • Övrig teknisk konsultverksamhet
  • Övrig trävarutillverkning
  • Övrig uppfödning av andra djur
  • Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
  • Övriga företagstjänster
  • Övriga konsumenttjänster
  • Övriga stödtjänster till landtransport
  • Övriga stödtjänster till transport
  • Övriga öppna sociala insatser för vuxna
  FöretagBranchAntal anställda

  Kontakt