Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Integration Hylte

Integration Hylte var ett projekt som pågick under perioden juni 2014 till december 2015. Syftet med projektet var att kommunen skulle bli bättre på att ta emot nyanlända och dessutom ge dem en bättre samhällsorientering genom projektets samverkan med olika aktörer i samhället.

Målen med projektet Integration Hylte

  • Att fler kommer i egen försörjning genom bland annat att stimulera näringslivet till praktikplatser och nystartsjobb, men också främja nyföretagande
  • Överbrygga kulturella skillnader genom att sprida kunskap när olika kulturer möts ex. skolor, föreningar, företag etc.
  • Samordna samhällets organisationer för att förbättra dialogen och samhällsorientering för nyanlända

Projektet är nu avslutat och arbetetet med Integration Hylte går vidare i en ny fas med ett flertal aktiviteter.

Minnesanteckningar från samverkansgruppen

Kontakt