Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kronobergsmodellen® för integration

Arbetet i Integration Hylte bygger på Kronobergsmodellen® som utvecklades av Anders Blomqvist då han 2012 på uppdrag av Regionförbundet Södra Småland och Markaryds kommun arbetade fram metoden. Integration Hylte baseras också på erfarenheterna från arbetsmarknadsprojektet Utveckling Hyltelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som framgångsrikt genomförts i Hylte kommun under 2013/2014.

Kronobergsmodellen® för integration bygger på att kommunen tar initiativet samt anlitar en oberoende projektledare som en dedikerad resurs. Hylte kommun anställde Anders Blomqvist för uppdraget.
Därefter sammansätts ett Advisory Board som stöd till projektet.

En samverkansgrupplänk till annan webbplats med representanter från exempelvis kommunen, kulturföreningar, svenska kyrkan och arbetsförmedlingen sätts samman och arbetar regelbundet löpande med tre huvudområden; skapa beredskap och mottagningskapacitet, utveckla samverkan för mottagande av nyanlända samt skapa förutsättningar för att fler kommer i egen försörjning.

Som en röd tråd genom projektet löper information och öppenhet. Minnesanteckningar och information finns publicerad på kommunens webbsida.

Stegvis guide av Kronobergsmodellen för integration

Kontakt