Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Organisation

Nedanstående personer ingick i samverkansgruppen och Advisory Board under projekttiden juni 2014 till december 2015.

Samverkansgruppen

Per Borg

 

Kommunchef Hylte kommun

Lars Öhlund

 

Sektionschef Arbetsförmedlingen

Carola Lindgren

 

Sektionschef Arbetsförmedlingen

Stina Andersson

 

Migrationsverket

Anwar Hassan

 

Ordförande Somaliska föreningen

Muna Awasah

 

Hand by hand

Bo Westman

 

Ordförande Hylte Hembygdskrets

Ingemar Lund

 

Ordförande Hytebruks IF

Bo Lindbladh

 

Kyrkohede Svenska kyrkan

Camilla Gustavsson

 

Orförande LO Hylte

Niklas Rånge

 

Närpolischef Hylte

Anna Larsson

 

Hylte Sport och Event

Carlolin Andersson

 

Studieförbundet Vuxenskolan

Stigert Pettersson

 

Barn- och ungdomschef Hylte kommun

Christer Grähs

 

Arbets- och näringslivschef Hylte kommun

Monica Falk

 

Biblioteks- och kulturchef Hylte kommun

Lars Sundberg

 

Ordförande Hyltebostäder

Anders Blomqvist

 

Projektledare Hylte kommun

Advisory Board

Lena Sommestad Landshövding Hallands län
Mats Eriksson Ordförande Regionstyrelsen Region Halland
Dag Hultefors Ordförande Regionstyrelses tillväxtutskott
Ronny Löfquist Kommunstyrelsens ordförande Hylte kommun
Håkan Naij VD Stora Enso Hyltebruk
Boris Lennerhov Gekås AB
Stephan Müchler  VD Sydsvenska industri- och handelskammaren
Ulric Björck  Chef/rektor Campus Varberg
Marcus Toremar Chef region väst Migrationsverket
Stina Andersson Enhetschef Migrationsverket
Eva Lindh-Pernheim Marknadschef Göteborg/Halland Arbetsförmedlingen
Micheline Chahoud Ordförande IBE-Pres. Libanon/Swedish trade council

Kontakt