Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Samarbete skola och näringsliv

Skolan ska vara en naturlig del av samhället och samverka med företag, högskolor och organisationer. I Hylte kommun bedrivs olika projekt för att det entreprenöriella lärandet ska vara en naturlig del i lärandet. Samverkan skola och näringsliv är också ett viktigt fokusområde i kommunens arbete för ett förbättrat företagsklimat.

Under våren 2021 har vi tillsammans med skolans personal och Ung företagsamhet tagit fram ett program för aktiviteter för samverkan skola och näringsliv. Från och med höstterminen 2021 kommer Örnaskolans elever att delta i följande aktiviteter under sin högstadietid.

Under åk 7 kommer man under hela läsåret att delta i teknikutmaningen som innebär att eleverna får ett uppdrag från ett företag där de ska visa på teknisk klurighet genom att till exempel jobba med mekanik, ritningar, bygga modeller eller använda sig av programmering, CAD, 3D eller digitala verktyg.

Teknik­utmaningen - Teknik- och entreprenörs­­skolan – KomTek Länk till annan webbplats.

Under vårterminen kommer elever i åk 8 ha möte med en entreprenör där de får möta ett företag/arbetsgivare. Eleverna presenterar sedan ”sitt” företag i tvärgrupper och på en utställningsmässa. Detta för att alla sen ska få en bred bild av hur näringslivet i Hylte kommun ser ut.

Under åk 9 kommer eleverna på höstterminen ha aktiviteten framtidskoll som är en dag som handlar om framtidsval, ekonomi och självkännedom då eleverna får möta olika aktörer som en förberedelse inför bland annat framtida gymnasieval.

Prao på företag

Under skolårets hösttermin och vårtermin finns det möjlighet för Örnaskolans högstadieelever att praktisera (praktisk arbetslivsorientering) på ett företag under en vecka.

Kontakt