Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sommarpraktik för gymnasieungdomar 2020

Nu kan du som är mellan 16 och 20 år (född mellan 2000 och 2003), är folkbokförd i Hylte kommun och går i gymnasiet årskurs ett eller två söka feriearbete 2020. Du kan söka från den 4 mars fram till den 27 mars.

Feriearbete innebär att du kan få prova på olika uppgifter inom exempelvis förskola och fritidsverksamhet, vaktmästeri, äldreomsorg eller turism. Feriearbete i kommunal regi är en chans för unga att på lika villkor få erfarenhet av arbetslivet, det ska inte förväxlas med vanliga sommarjobb som söks med hjälp av meriter eller kontakter

Alla som söker kommer dock inte att få en plats eftersom antalet sökande är många. Vi har inte heller möjlighet att lova plats inom ett visst område.
Praktikplatserna lottas ut mellan alla behöriga sökande, därefter försöker Hylte kommun matcha CV, personligt brev och önskemål med de platser som finns tillgängliga för att alla ska få en så passande praktikplats som det bara är möjligt utifrån de platser som finns att tillgå.

Ansökan om sommarpraktik öppnar 4 mars 2020
Ansökan öppnar 4 mars, sista dagen för ansökan är den 27 mars.

Sommarpraktiken 2020 är indelad i tre treveckorsperioder:

  • Period 1 är från den 15 juni till den 5 juli (vecka 25, 26 och 27)
  • Period 2 är från den 6 juli till den 26 juli (vecka 28, 29 och 30)
  • Period 3 är från den 27 juli till den 16 augusti (vecka 31, 32 och 33)

Den som får en praktikplats kommer att tilldelas en av dessa perioder och ska då arbeta under hela den perioden, det finns inte någon möjlighet att dela på perioder eller att överlappa mellan två perioder. Sjuklön betalas inte ut vid eventuell sjukdom och du arbetar inte helgdagar.

Praktiktider

Du kommer att praktisera totalt 90 timmar under din treveckorsperiod. Eftersom perioderna har olika antal dagar ser praktiktiden olika ut för perioderna.
Är du under 18 år så är lönen 80 kronor i timmen och är du över 18 år så är lönen 90 kronor i timmen.

Besked om sommarpraktik

Hylte Kommun kommer erbjuda sommarpraktik till ungdomar i år. En del har redan blivit tilldelad plats och blivit underrättade. Ett få antal ungdomar kommer få ett brev hem i brevlådan på måndag eller tisdag vecka 23 om tilldelad plats.

Ungdomar som har sökt och inte fått en sommarpraktikplats i år kommer få besked via e-post på den mejladressen som registrerades i e-tjänstansökan.

Vid frågor kan du kontakta Arbetsmarknadsutredare Ola Holmquist.
E-post: ola.holmquist@hylte.se

Kontakt