Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Försäljning av livsmedel

Samhällsbyggnadskontorets bygg- och miljöenhet har ansvaret för livsmedelskontrollen av kommunens livsmedelsföretag. I Hylte kommun finns cirka 150 livsmedelsföretag, dessa utgörs av bland annat bagerier, kiosker, pizzerior, butiker, restauranger, skolor, äldreboenden, gatukök, caféer och vattenverk. Bygg- och miljöenheten gör regelbundna kontrollbesök på dessa livsmedelsanläggningar för att kontrollera att livsmedelsföretagarna följer livsmedelslagstiftningen. Målet med livsmedelskontrollen är att kontrollera att kommunens livsmedelsföretagare säljer och serverar säkra livsmedel. Bygg- och miljöenheten gör både oanmälda och anmälda kontrollbesök på livsmedelsanläggningarna.

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Funderar du på att starta ett livsmedelsföretag eller ta över någon annans livsmedelsanläggning? I stort sett all livsmedelshantering utanför det egna hemmet ska registreras eller godkännas innan den startar. Det gäller även om du tar över en befintlig verksamhet.

Läs med om att starta livsmedelsföretag och ansök här Öppnas i nytt fönster.

Det är du som hanterar livsmedel som är ansvarig för att maten är säker att äta och korrekt märkt. Du behöver därför ha ett egenkontrollsprogram som är anpassad för din livsmedelsanläggning. Livsmedelslagstiftningen är omfattande med många regler men många av reglerna beskriver en målsättning, utan att det framgår exakt hur du ska göra. Det ger utrymme för flexibilitet men samtidigt kan det vara svårare att veta hur du ska uppnå målen. En hjälp kan då vara nationella branschriktlinjer Länk till annan webbplats.. Dessa är branschernas egen beskrivning av hur företag kan göra för att uppfylla krav i reglerna. Genom att branschriktlinjer handlar om en särskild typ av verksamhet kan de bli mer konkreta och därmed lättare att följa. Till skillnad från lagstiftning är branschriktlinjer frivilliga att följa.

Livsmedelsverket har en sida om att starta och utveckla livsmedelsföretag Länk till annan webbplats.. Där finns bland annat information till dig som vill starta eller redan driver ett mindre livsmedelsföretag.

Livsmedelsverket har även en sida om livsmedelslokaler och livsmedelshygien Länk till annan webbplats.. Där hittar du bland annat information om utformning av livsmedelslokaler, egenkontroll och en broschyr om att öppna ett litet kafé.

Nu går vi över till efterhandsdebitering av livsmedelskontrollen

Från och med 2022 kommer Hylte kommun att efterhandsdebitera livsmedelskontrollen av nytillkomna livsmedelsanläggningar samt befintliga livsmedelsanläggningar som är placerade i riskklass 1–4. Tidigare har alla betalat en fast årsavgift, som tagits ut i förhand. Från och med 2023 kommer all livsmedelskontroll att debiteras i efterhand. Hur stor avgiften blir beror på hur stort kontrollbehovet för anläggningen är.
Det innebär inte någon skillnad i avgiften för er. Under en treårsperiod kommer vi leverera livsmedelskontroll motsvarande den tid som framgår i er riskklassning. Skillnaden blir att ni får en faktura efter varje besök i stället för en faktura årligen.

Storleken styr avgiften

Anledningen till detta är en ny avgiftsförordning som började gälla under 2021. Bestämmelserna säger att livsmedelskontrollen ska täckas av avgifter som betalas av er som livsmedelsföretagare. Avgiften som betalas fastställs av den taxa som kommunfullmäktige har beslutat.
Hur mycket varje verksamhet ska betala beror på verksamhetens storlek och omfattning. Vi följer livsmedelsverkets nationella modell för riskklassning av livsmedelsanläggningar. I detta ingår inspektörens besök och för- och efterarbete.

Helt genomfört 2023

Den gamla avgiftsmodellen fasas ut under 2022. Från och med 2023 kommer alla registrerade livsmedelsanläggningar i kommunen att debiteras efter det att kontrollen har utförts.

Kontakt