Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Dricksvatten i verksamheter

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att vattnet är hälsosamt och rent och att det kontrolleras regelbundet. Du som producerar dricksvatten är ansvarig för att det håller rätt kvalitet och produceras på ett säkert sätt.

Reglerna i dricksvattenföreskrifterna gäller för dricksvatten från vattenverk som levererar mer än 10 m3 vatten per dag eller försörjer fler än 50 personer. Levereras vattnet som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet gäller dricksvattenföreskrifterna oavsett hur lite vatten som produceras

Livsmedelsföretag som har egen brunn istället för kommunalt dricksvatten, omfattas av dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30).

Vattnet måste vara av bra kvalitet och ska analyseras regelbundet. Detta innebär bland annat att:

  • Vattenanläggningen (vattenverket) ska registreras hos samhällsbyggnadsnämnden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Det ska finnas ett särskilt egenkontrollprogram. Här kan du se ett exempel på hur en egenkontrollplan kan se ut.Word
  • De delar av egenkontrollprogrammet som handlar om provtagningspunkter och provtagningsfrekvenser ska fastställas av samhällsbyggnadsnämnden.
  • Vattnet ska uppfylla de kvalitetskrav som anges i dricksvattenföreskrifterna.
  • Vattenverket ska uppfylla de krav som finns i föreskrifterna angående till exempel säkerhetsbarriärer, beskrivning av vattenverket (brunnskonstruktionen) med mera.

Kontakt