Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sanktionsavgifter

Den 1 januari 2019 ändras livsmedelslagen och det införs sanktionsavgifter för vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen.

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha fått ett godkännande eller gjort en registrering kommer du att få betala en sanktionsavgift på mellan 5 000 kronor och 75 000 kronor. Avgiftens storlek beror på verksamhetens omsättning och är en procent av årsomsättningen. För landsting samt kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften alltid 40 000 kronor.

Även om du gör en förändring som gör att organisationsnumret ändras utan att anmäla detta så kommer du att få betala en sanktionsavgift på mellan 2 500 kronor och 40 000 kronor beroende på verksamhetens omsättning, i det här fallet är det en halv procent av årsomsättningen som tas ut i sanktionsavgift. För landsting samt kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften alltid även här 40 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift

Enligt livsmedelsförordningen är kontrollmyndigheter skyldiga att ta ut sanktionsavgifter i vissa angivna fall. Situationer som omfattas är bristande registrering enligt ovan samt brister när det gäller krav på dokumentation vid leverans av små mängder honung, ägg, råmjölk och opastöriserad mjölk.

Enligt livsmedelsförordningen ska sanktionsavgift även tas ut om avgift redan beslutats för en överträdelse, men den avgiftsskyldige inte upphört med överträdelsen, samt i de fall då en överträdelse upprepas inom ett år från beslut om avgift.

Vid beslut om sanktionsavgifter ska myndigheten inte ta hänsyn till varför överträdelsen skedde (uppsåt, oaktsamhet eller genom olyckshändelse) eller om överträdelsen kan betraktas som mindre allvarlig eller ringa. Det räcker med att konstatera att överträdelsen faktiskt skett.

Kontakt