Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Starta tillfällig livsmedelsverksamhet

Om du redan har en livsmedelsverksamhet registrerad hos oss eller i en annan kommun – till exempel en restaurang eller butik – och vill utöka verksamheten tillfälligt på en festival eller annat arrangemang ska du kontakta din handläggare i aktuell kommun och informera om detta.

Om du inte har en livsmedelsverksamhet registrerad hos oss eller hos en annan kommun utgår vi ifrån olika risknivåer vid vår bedömning om din verksamhet ska registreras eller inte. Du hittar de olika risknivåerna här.öppnas i nytt fönster Sidan Risknivåer för tillfällig livsmedelsverksamhet ger exempel på vilka riskklassningar olika matverksamheter har och hur ofta du ska bedriva din verksamhet för att den ska anmälas.

Ska din verksamhet bedrivas mer sällan än så behöver du alltså inte registrera den. Tänk på att tiden för förberedelse ska räknas in, inte bara tiden för själva evenemanget. Vi bedömer att om man ska laga och servera mer än 500 portioner mat vid ett och samma tillfälle, så ska anmälan göras innan verksamheten startar oavsett vad som framgår i tabellen nedan. Det gäller alla verksamheter.

I de fall verksamheten ska pågå så ofta eller så länge att den ska registreras går man tillväga på samma sätt som för vanliga livsmedelsverksamheter.

Klicka här för att komma till blanketten för Livsmedelsanläggning - registrering, som gäller för så väl permanent som tillfällig livsmedelsverksamhet.PDF

Tänk på att även om din verksamhet inte behöver registreras så ansvarar du för de livsmedel som du släpper ut på marknaden, det vill säga säljer eller skänker, och att de är säkra.

Kontakt