Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hälsoskydd för företagare

Samhällsbyggnadskontorets bygg- och miljöenhet har ansvaret för tillsyn av hälsoskyddet inom Hylte kommun. Målet med vår verksamhet är att undanröja och förebygga olägenheter för människors hälsa. Med andra ord ska ingen behöva bli sjuk eller må dåligt av sin bostad, av att vara på förskola eller skola, bada på kommunala badplatser eller i bassäng, tatuera sig eller gå till frisören.

Hygienisk verksamhet kan vara till exempel tatuering, akupunktur, fotvård och piercing, men även exempelvis massage och hårvård. Tänk på att det ofta är en fördel att kontakta oss redan när du börjar planera din verksamhet. Det är lättare att uppfylla hygienkraven genom att planera in dem från början och du slipper eventuell ombyggnation.

Det finns tre typer av verksamheter som är anmälningspliktiga av hälsoskyddsskäl:

  • Så kallade skärande och stickande verksamheter - tatuerare, piercare, fotvårdare, akupunktörer och andra verksamheter där huden perforeras i någon mån och som innebär risk för blodsmitta.
  • Bassängbad som är öppna för allmänheten.
  • Alla typer av skolor, från förskola till gymnasium.

Kontakt