Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Undervisningslokaler

Har du planer att driva eller arrangera undervisning? I så fall är du skyldig att skriftligt anmäla din verksamhet till samhällsbyggnadskontorets miljöenhet.

Egenkontroll undervisningslokaler

Egenkontroll är en del av verksamhetens kvalitetsarbete. Alla som bedriver verksamhet i lokaler för undervisning och barnomsorg är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901) är alla skolor, förskolor och fritidshem anmälningspliktiga verksamheter.

Syftet med egenkontrollen är att förebygga och förhindra att elever och förskolebarn utsätts för hälsorisker på grund av brister i verksamheten. Riskfaktorer i en lokal kan bland annat vara mögel, radon, bristande ventilation, avfallshantering, otillräcklig städning med mera.

Varför egenkontroll?

Att som verksamhetsutövare ha en väl fungerande egenkontroll tillför mer än kunskap om gällande lagstiftning. Verksamheter i välskötta lokaler är en lönsam investering. Eftersom lokaler som inte underhålls ordentligt ofta leder till omfattande och dyra reparationer. En verksamhet som förvaltar sina lokaler ordentligt minskar inte bra risken för stora reparationskostnader utan också medicinmängden hos allergiska barn.

Kontakt