Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hygienisk verksamhet

Har du planer att driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som kan innebära blodsmitta genom användning av stickande eller skärande verktyg? I så fall är du skyldig att skriftligt anmäla din verksamhet till samhällsbyggnadskontorets miljöenhet senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

På det viset har vi möjlighet att i tid informera om de krav som ställs på er som verksamhetsutförare, samt ge goda råd.

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta kräver anmälan

Här kommer några exempel på yrkesmässig behandling som kräver anmälan:

  • Tatuering
  • Piercing
  • Fotvård
  • Akupunktur
  • Öronhåltagning (på annat sätt än med steril engångskasett)

Anmälan

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Hygienisk verksamhet utan risk för blodsmitta är inte längre anmälningspliktig enligt miljöbalken.
 
Exempel på yrkesmässig behandling som inte kräver anmälan:

  • Manikyr och pedikyr
  • Massage
  • Frisersalonger
  • Öronhåltagning (med steril engångskasett)

Observera att ni som verksamhetsutövare fortfarande är skyldiga att ha en fungerande egenkontroll.

Kontakt