Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Tobaksförsäljning

(enligt 5 kap. 3 § lag om tobak och liknade produkter (2018:2088)

Från 1 juli 2019 måste du ansöka om tillstånd och den ansökan måste prövas av tillståndsenheten innan du får tillstånd att sälja tobak. Även du som anmält försäljning och har tillåtelse att sälja tobak sedan tidigare måste ansöka.

Tobaksförsäljare som anmält till kommunen före den 1 juli att de säljer tobak har fram till den 1 november 2019 på sig att ansöka om tillstånd att sälja tobak. Utredningstid för prövning av tobakstillstånd är cirka tre månader.

Lagen omfattar ett antal tobaks- och tobaksliknande produkter och kommer inte enbart gälla för e-cigaretter, piptobak eller andra tobaksvaror för rökning. Den gäller även för e-cigaretter, örtprodukter för rökning, vattenpipor samt användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Årlig tillsynsavgift

Verksamheter med tillstånd betalar varje år en tillsynsavgift. Tillsynsavgifterna framgår på kommunens hemsida och faktureras en gång per år.

Ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning

Anmälan om tobaksförsäljning ska enligt tobakslagen göras om tobaksvaror ska säljas på ett nytt försäljningsställe. Anmälan ska även göras om ett försäljningsställe har bytt ägare eller om försäljning av tobaksvaror har upphört. Information om den nya tobakslagen, anmälan om tobaksförsäljning och anvisningar hur du söker du tobaksförsäljningstillstånd finns i länkarna nedan.

Ansökan skickas till:

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret
314 80 Hyltebruk

Ansökningsavgiften ska betalas till bakgironummer 434-4354 innan handläggningen påbörjas.

Egenkontrollprogram vid tobaksförsäljning

Tobakslagen säger att alla butiker och försäljningsställen som säljer tobaksvaror ska ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa goda rutiner vid försäljning och på så sätt göra det enklare att följa reglerna. Egenkontrollprogrammet består av olika frågor som ska besvaras och sedan skrivas under. Om ett fungerande egenkontrollprogram saknas kan detta medföra förbud eller föreläggande med vite enligt tobakslagen.

Kravet på egenkontrollprogram gäller dig som säljer någon av följande tobaksvaror:

  • cigaretter
  • elektroniska cigaretter (e-cigaretter)
  • cigariller
  • cigarrer
  • rulltobak
  • piptobak
  • tobak till vattenpipa
  • snus
  • portionstobak

Egenkontroll för tobaksförsäljning Pdf, 170.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt