Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Cisterner

Krav på återkommande kontroll

För cisterner som är 1 kubikmeter eller större och förvarar olja, diesel eller spillolja gäller krav på återkommande kontroll. Det är du som äger cisternen som är ansvarig för att kontrollen utförs. Hur ofta just din cistern ska kontrolleras beror på vilken typ av cistern det är. Kontrollintervallet kan variera mellan 6 och 12 år (cisterner inom vattenskyddsområde ska kontrolleras oftare).

Den återkommande kontrollen ska utföras av en ackrediterad firma. Information om vilka företag som är ackrediterade finns på www.swedac.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Efter den återkommande kontrollen ska kontrollrapporten sparas på fastigheten och på begäran kunna visas upp för tillsynsmyndigheten. Om ingen återkommande kontroll genomförs inom kontrollintervallet kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift på 2000 kr.

Revisionskontroll

Om din cistern har tagit skada, undergått en större reparation eller ändring, används under nya förhållanden eller har flyttats ska en revisionskontroll utföras av en ackrediterad firma. Att inte utföra revisionskontroll är belagt med miljösanktionsavgift på 3000 kr.

Nyinstallation av cistern

När du planerar att installera en ny cistern ska du i de flesta fall göra en anmälan till oss på miljöenheten på samhällsbyggnadskontoret. Nyinstallation av cisterner inom vattenskyddsområde ska alltid anmälas till tillsynsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav på att skriftligt informera tillsynsmyndigheten vid installation gäller för;

  • Cistern eller rörledningar i mark avsedd för förvaring av mer än 1 m3 diesel, eldningsolja eller spillolja. 
  • Cistern som rymmer mellan 1-10 m3 och är placerad utomhus ovan mark.
  • Förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja.

När cisternen kommit på plats ska en installationskontroll utföras av en ackrediterad firma. Om ingen installationskontroll genomförs tas en miljösanktionsavgift på 3000 kr ut.

Anmäl nyinstallation av cistern till milj

Cistern som tas ur bruk

En cistern som inte längre används och som har tagits ut bruk ska tömmas och rengöras, detsamma gäller tillhörande rörledningar. Efter rengöring ska cisternen tas bort eller göras obrukbar genom att ta bort påfyllningsrör och avluftningsledning.

Anmäl till miljöenheten att cistern tagits ur bruk

Kontakt