Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Upphandling och inköp

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader är kommunen skyldig att följa Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Ramavtal tecknas inom avtalsområden där vi har kontinuerliga behov, exempelvis kontorsmaterial. Under ramavtalets giltighetstid görs kontinuerliga avrop/beställningar från de leverantörer som kommunen har ramavtal med.

Frågor om upphandling eller inköp?

I Hylte kommun har vi en upphandlingsfunktion med en upphandlingsansvarig och en upphandlare. Alla upphandlingar över EU-kommissionens fastställda direktupphandlingsgräns ska passera upphandlingsfunktionen för någon form av kvalitetsäkring.

Har du frågor om upphandlingar eller inköp är du välkommen att kontakta processledare eller upphandlare via kommunens kontaktcenter, telefon: 0345-180 00.

Kontakt