Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Omsorg om äldre

I Hylte kommun arbetar vi för att du ska känna trygghet och självständighet även när du inte längre klarar dig på egen hand. Så långt de är möjligt vill vi att du ska ges möjlighet att bo kvar hemma i den egna miljön. Vi strävar efter att omsorgen ska utgå ifrån ett helhetsperspektiv där du ska uppleva trygghet och integritet genom stabila kontakter med oss.

Omsorgsnämnden i Hylte kommun har utformat värdighetsgarantier för nämndens samtliga verksamheter. Värdighetsgarantierna utgår ifrån den nationella värdegrunden inom omsorgsarbete och vilar på en god människosyn och ett etiskt förhållningssätt.

Stöd och service för äldre

För att kunna erbjuda god omsorg finns det olika former av stöd och service för dig som
är äldre. Flera av dessa insatser är behovsprövade.

  • Stöd i vardagen: omsorg i hemmet/hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och parkeringstillstånd.
  • Hälso- och sjukvård: personlig omvårdnad, hjälpmedel
  • Måltider: matleveranser, lunchservering på dagcentraler
  • Boende: bostadsanpassning, avlastnings- och korttidsplats och särskilt boende
  • Frivilligcenter: gemensamma träffar för gemenskap och inspiration
  • Uppsökande verksamhet Öppnas i nytt fönster.: för personer 79 år och äldre

I Hylte kommun ligger all verksamhet under kommunens ansvar och kontroll, och vi har i nuläget inte valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Kontakt