Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Demenssamordnare

Vi vänder oss till dig som har minnesproblem, har fått en demensdiagnos, är anhörig eller anhörigvårdare samt medarbetare inom äldreomsorgen.

Demenssamordnarens uppgift:

  • Råd, stöd och information
  • Stödsamtal
  • Hembesök
  • Handledning 
  • Anhöriggrupper
  • Utbildning för medarbetare och anhöriga

Vad är demens?

Demens är ett samlingsnamn för sjukdomar som drabbar hjärnan och som medför olika symtom som nedsatt minne, tanke-, språk-, orienterings- eller praktisk förmåga. Men samma tecken kan ses vid exempelvis depression, förvirringstillstånd eller annan sjukdom som kan behandlas och botas. Det är därför viktigt med en utredning av minnesproblemen för att kunna fastställa en diagnos, få rätt behandling och anpassade hjälpinsatser.

Kontakt