Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anhörigstöd

En anhörigvårdare är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen som hjälper en närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar vardagen. Det kan vara livskamraten, den som du delar hushåll med, barn eller barnbarn, en vän, syskon eller granne. Målsättning för anhörigstöd är att tillsammans med frivilliga och idéburna organisationer stödja, underlätta och bidraga till en ökad livskvalitet för anhöriga och närstående.

Syfte och mål

Syftet med anhörigstöd är att utveckla och stärka olika former av stöd till anhöriga. Du ska kunna få stöd när du behöver det och på dina villkor. Tillsammans med dig planerar vi stödet för att du ska känna dig trygg och få den avkoppling och vila som du har behov av. Hylte kommun erbjuder anhöriga som vårdar eller stöttar en närstående olika former av stödinsatser:

  • Samtalsgrupper för anhörigvårdare/stödjare
  • Enskilda stödsamtal
  • Föreläsningar/utbildningar och informationstillfällen
  • Avlösning i hemmet som utförs av personal från hemvården
    • 20 timmars kostnadsfri avlösning per månad, dag som natt om man bor tillsammans
    • 12 timmar kostnadsfri avlösning per månad, dag som natt om man inte bor tillsammans
  • Hälsofrämjande aktiviteter

Mötesplatsen Guldkanten

Guldkanten är en populär mötesplats dit många söker sig för att umgås, hitta nya och gamla vänner och delta i olika aktiviteter. Här finns även inriktade aktiviteter för anhöriga. I samverkan med frivilligverksamheten anordnas matnyttiga föreläsningar, underhållning och hälsofrämjande aktiviteter. Här kan du som anhörig delta för att få ny kunskap, dela erfarenheter och träffa andra anhöriga i liknande situationer. På Guldkanten kan du som anhörig även delta i samtalsgrupper och utbildningar. Du kan också få hjälp med kontakter till övriga verksamheter i kommunen.

Anhöriglinjen 0200-239 500

Anhörigas Riksförbunds "Anhöriglinjen" finns till för dig som är anhörig. Hit går det bra att ringa om du har frågor och funderingar. Telefonnumret är 0200-239 500 och de tillämpar telefontider.

Kontakt