Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Familj, barn och ungdom

Socialtjänsten för barn och unga

Målsättningen för verksamheten är att erbjuda en mötesplats och därmed stärka barnfamiljernas sociala nätverk, att tidigt upptäcka hjälpbehov och att vara en samlad resurs för barnfamiljer i olika skeden. Socialtjänsten för barn och unga innehåller elevhälsa, socialtjänst barn och unga samt öppen förskola.

Vision

Verksamhetens förebyggande och hälsofrämjande arbete, där alla samverkande parter har ett ansvar, leder till god hälsa och god livskvalitet för barn och dess föräldrar.

Övergripande mål

  • Erbjuda en naturlig mötesplats som stärker det sociala nätverket runt barnet och deras föräldrar.
  • Använda arbetsformer som skapar delaktighet och där barn och vuxna kan påverka verksamheten.
  • Erbjuda tillgängligt stöd genom att vara ett informations- och kunskapscentra.
  • Erbjuda stöd på ett tidigt stadium och med ett helhetsperspektiv.
  • Verka för integration, kunskap och förståelse mellan olika kulturer.

Kontakt