Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar. På de här sidorna kan du hitta stöd och råd för dig som är barn, ung, förälder eller närstående.

Problem i skolan

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en jobbig tid. För de flesta varierar det.

Trivs man inte i skolan, kan det finnas många olika orsaker till det och många lösningar på ens problem. Här kan du få information om olika orsaker till att man inte trivs och vilken hjälp man kan få.

Problem i familjen

Problem i familjen kan bland annat handla om att det är bråk i familjen, att familjen inte klarar sin ekonomi eller att det förkommer missbruk. Här kan du få information om hur du och din familj kan få hjälp.

Kriser och svårigheter

Ibland är livet långt ifrån det man önskar och vill. Det kan exempelvis handla om att inte leva upp till egna eller andras förväntningar eller att man drabbas av en kris som känns omöjligt att ta sig igenom på egen hand. Här finns information om hur man kan få hjälp för att må bättre.

Funktionsnedsättning och psykisk hälsa

​Funktionsnedsättning innebär att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara medfött eller bero på en skada, vara tillfälligt eller för livet. En funktionsnedsättning kan vara både kroppslig och psykisk.

Barn med funktionsnedsättningar har samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva stöd. Här kan du få information om funktionsnedsättning och vilken hjälp man kan få.

Alkohol och droger

Alkohol, tobak och narkotika är olika sorters droger. Definitionen av drog är att det är något som gör den som använder det påverkad, är giftigt och som man kan bli beroende av. Här kan du få information om du orolig för att du själv eller någon annan har problem med alkohol eller droger.

Brott, våld och övergrepp

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Av olika skäl kan man hamna i situationer som leder till att man gör kriminella handlingar. Läs mer om brott, våld och övergrepp

Har du behov av akut hjälp?

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns stöd inom olika områden.

Här hittar du akutnummer och andra viktiga telefonnummer.​

Kontakt