Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Alkohol och droger

Alkohol, tobak och narkotika är olika sorters droger. Definitionen av drog är att det är något som gör den som använder det påverkad, är giftigt och som man kan bli beroende av alltså räknas även alkohol och tobak också som droger.

1177 om Alkohol och droger, riskbruk och missbruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alkohol​

Med alkohol menas drycker som öl, vin och sprit. Innan kroppen och hjärnan vuxit färdigt är man känsligare för skador och sjukdomar som alkohol kan ge och ska inte dricka alls. För att skydda den som är ung finns det därför åldersgränser för när man får köpa alkohol.

Dricka för mycket eller för ofta

Alkoholmissbruk innebär att man gång på gång ställer till det för sig, när man har druckit. Alkoholmissbruk är inte samma sak som att vara alkoholberoende, men de hör ihop. Risken för att bli alkoholberoende är större om man dricker ofta eller mycket. Om man agerar på ett sådant sätt brukar det kallas för riskbruk.

Att dricka för mycket kan leda till att man hamnar i riskfyllda situationer eller att man själv gör saker som man inte borde, att man begår brott, skadar sig själv eller någon annan, det kan till och med uppstå livsfarliga situationer.

UMO om att dricka för mycket eller för oftalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Narkotika

Narkotika är alltid olagligt att använda, ha, köpa eller sälja, ge bort, hjälpa andra att handla och att framställa. En del droger har inte hunnit klassas som narkotika ännu, men kan ändå vara lika farliga som de som enligt lagen redan räknas som narkotika.

Att vara drogpåverkad innebär alltid en risk för att man ska skadas eller råka illa ut. Ofta beror det på att man gör saker man annars inte skulle gjort som att hamna i bråk, bli av med saker eller råkar ut för en olycka.

Om man verkar drogpåverkad har polisen rätt att kräva urinprov. Om provet visar att man är påverkad räknas det som narkotikabrott och ger böter. Är man under 18 år kontaktas föräldrar och socialtjänsten.

Bo med en vuxen som dricker eller använder droger

Att bo med någon som dricker för mycket eller använder droger påverkar ens liv och känslor. Den som dricker eller drogar kan få hjälp, men man ska själv aldrig behöva ta ansvar för att någon annan ska sluta.

Barn och unga som lever i familjer där det förekommer missbruk kan genom att delta i en stödgrupp för barn och unga dela med sig av sina erfarenheter och få mer kunskap om sig själv och sin omvärld. ​

UMO om att bo med en vuxen som dricker eller använder drogerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du är orolig

Om du är orolig för att du själv eller någon annan har problem med droger kan du kontakta till exempel en ungdomsmottagning, vårdcentral eller elevhälsan. Man kan också kontakta en mottagning för alkohol- och drogproblem.

UMO om att bli av med alkohol- eller drogproblemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ring 112 om det är akut

Om du är i en akut, farlig situation och behöver hjälp ring 112. Nödnumret 112 ska bara användas vid akuta nödsituationer där det exempelvis är fara för liv. Om du upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Här hittar du akutnummer och andra viktiga telefonnumer

Kontakt