Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Brott, våld och övergrepp

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar. De som begår brott har relativt ofta problem i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och har en tillåtande attityd till att begå brott.

Kriminalitet

Av olika skäl kan man hamna i situationer som leder till att man gör kriminella handlingar. Det innebär att man på något sätt bryter mot lagen, som till exempel att man gör ett inbrott eller skadar andra.

Om man är under 15 år och begår ett brott kan man inte straffas men polisen kan ingripa. De tar då kontakt med föräldrar och socialtjänst. Från 15 års ålder kan man bli straffad om man begår brott.​

1177 om kriminalitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om någon i familjen har begått ett brott

Om man har begått ett brott kan man hamna i fängelse. Om någon i familjen sitter i fängelse eller får vård på rättspsykiatrisk klinik kan det kännas på många olika sätt och man kan ha många frågor och tankar. Då kan det vara ett stöd att läsa om eller få kontakt med andra i samma situation.

Kriminalvårdens information till barn och ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kriminalvården om att vara anhörig till någon som är dömd för ett brottlänk till annan webbplats

Stödgrupper för barn och unga

Barn och unga som lever i familjer där det förekommer missbruk, psykisk ohälsa eller våld tror ofta att de är ensamma om sina upplevelser. Genom att delta i stödgruppen  för barn och unga kan man dela med sig av sina erfarenheter och få mer kunskap om sig själv och sin omvärld. ​

Läs mer om stödgrupper för barn och ungalänk till annan webbplats

Våld och övergrepp

​Man har rätt att känna sig trygg i sitt hem och de som tar hand om en får inte använda våld. En del barn växer upp med våld från vuxna i familjen och så ska ingen behöva ha det. Många som utsätts för våld tänker att det är deras fel men det är de vuxna som gör något förbjudet och det finns hjälp att få.

1177.se om våld och övergrepplänk till annan webbplats
UMO om våld från vuxna i familjenlänk till annan webbplats

Om man är orolig för sin säkerhet och inte kan bo kvar hemma kan man få hjälp med skyddad boende. Om du är i en akut, farlig situation och behöver hjälp så ring nödnummer 112, annars kontakta socialtjänsten i Hylte kommunlänk till annan webbplats.

UMO om att fly till skyddat boendelänk till annan webbplats

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp.

UMO om sexuella övergrepplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
1177 om sexuella övergrepp mot barn och ungalänk till annan webbplats

Om man själv blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp är det viktigt att berätta för en vuxen man litar på. Det är också viktigt att berätta för en vuxen om man vet eller misstänker att en kompis blivit utsatt.

Ring 112 om det är akut​

Om du är i en akut, farlig situation och behöver hjälp ring 112. Om du måste komma i kontakt med socialtjänsten efter att kommunens växel har stängt har kommunen en socialjourlänk till annan webbplats som du kan ringa till. ​

Kontakt