Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Funktionsnedsättning och psykisk hälsa

Funktionsnedsättning innebär att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd skada eller en skada som man får till exempel efter en olycka eller sjukdom. Funktionsnedsättningar kan man ha under en period eller för alltid.

En funktionsnedsättning kan vara både kroppslig och psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar.

Barn med funktionsnedsättning​

Barn med funktionsnedsättningar har samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas. I många fall är skolor skyldiga att försöka göra så att omgivningen passar alla.

UMO om att funka olika Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste man söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till.

Läs mer om omsorg om funktionshindrade
Läs mer om psykisk funktionsnedsättning

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar syns inte på utseendet. Ändå kan svårigheterna påverka ens uppmärksamhet och koncentration och hur man möter andra.

Några exempel är Adhd, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Det är vanligt att symptomen går in i varandra och man kan till exempel ha både Adhd och Tourettes syndrom.​

Adhd

​Adhd innebär att man har svårt med koncentration och uppmärksamhet och att man är väldigt impulsiv, alltså att man ofta gör saker direkt utan att tänka efter. En del med Adhd är väldigt aktiva och en del har svårt med sociala relationer

1177 om Adhd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
UMO om Adhd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Asperger och autism

​Aspergers syndrom påverkar bland annat hur man förstår andra och kan göra att det tar mycket energi att sortera intryck. Man brukar må bra av tydlig information och förberedelser för det som ska hända. Aspergers syndrom brukar också göra att man är bra på att lära sig mycket om sådant man är intresserad av.

Vardagslivet påverkas av Aspergers syndrom men hur mycket det påverkas beror till stor del på omgivningens krav och förväntningar.

Aspergers syndrom är en form av Autism. Det är en funktionsnedsättning som innebär att man har ett annorlunda sätt att ta in, bearbeta och tolka information. I vardagen märks autism framförallt på hur man samspelar och kommunicerar med andra människor.

1177 om Autism Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
1177 om Aspergers syndrom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
UMO om Aspergers syndrom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom innebär att man under en lång tid har så kallade tics, rörelser eller ljud som man upprepar utan att man riktigt kan styra över dem. Ibland har man också tvångskänslor.​

1177 om Tourettes syndrom hos barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
UMO om Tourettes syndrom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tvångstankar

Tvångssyndrom, som också kallas OCD, innebär att man har störande tankar och känslor som kommer fast man inte vill och som ger ångest. Oftast har man också saker man känner att man måste göra, som att tvätta händerna många gånger för att bli av med bakterier.

1177 om tvångssyndrom Länk till annan webbplats.
UMO om tvångssyndrom (OCD) Länk till annan webbplats.
Svenska OCD-förbundet Ananke Länk till annan webbplats.

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom innebär att att man i perioder antingen är manisk eller deprimerad. När man är manisk kan man förlora omdömet och bete sig på ett sätt som skapar problem när det gäller exempelvis relationer. När man är deprimerad kan allt kännas svårt och man kan förlora livsglädjen

1177 om Bipolär sjukdom​ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Depression

Att ibland känna sig nedstämd, ledsen eller orolig eller att känna hopplöshet är en naturlig del av livet. Om man känner sig nedstämd i flera veckor och samtidigt tappar intresset för sånt som man brukar gilla, sover för lite eller för mycket, har svårt att koncentrera sig, tappar matlusten eller blir lättiriterad kan man behöva få hjälp för att må bättre. ​Att ha en depression är något mer än att vara tillfälligt ledsen och nere.

UMO om nedstämdhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
1177 om depression hos barn och tonåringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fobier

​Fobi är en stark, intensiv och oresonlig rädsla som väcks av till exempel åska, spindlar eller läkarbesök. Det är en rädsla som styrs av en typisk situation eller av ett speciellt objekt.

1177 om ångest, fobier och tvångstankar hos barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Psykoser

​Om man får en psykos får man en förändrad verklighetsuppfattning och vanföreställningar, till exempel att man känner sig styrd eller övervakad utan att vara det. Det är också vanligt att man hör röster som inte finns. Att verkligheten känns förändrad kan göra att man får ångest, blir deprimerad eller får ett avvikande beteende.

1177 om psykoser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt