Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kriser och svårigheter

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Det kan ofta kännas bättre om man pratar med någon om hur man har det.

Det tillhör livet att det ibland känns tungt och trist. Ibland finns det tydliga orsaker till att det känns så. Andra gånger kan man känna sig nere utan att riktigt förstå varför.

Som barn kan man alltid vända sig till kurator på skolan om man av någon anledning inte mår bra.

Kris i livet

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet. En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar som att en nära anhörig dör, att man är med om en olycka, upplever en katastrof eller att något annat oförutsett inträffar. Kris är inte det samma som psykisk sjukdom. Om en kris inte blir löst på ett bra sätt kan det leda till psykiskt lidande.

UMO om att vara i krislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
1177 om att hamna i krislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dödsfall

Sorg kan visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. Ju yngre barnet är desto mindre egen erfarenhet har det för att förstå både sin sorg och döden. Barn behöver därför mycket stöd och omtanke när någon som står barnet nära dör.

Om man som förälder eller närstående är orolig för ett barn som är under sex år kan man kontakta Familjecentralen. Som barn kan man alltid vända sig till kurator på skolan.

1177 om sorg i familjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledsen och nedstämd

Att ibland känna sig nedstämd, ledsen eller orolig är en naturlig del av livet. Oftast går känslorna över efter ett tag. En del saker måste få kännas och ibland måste det ta tid.

Om man känner sig nedstämd i flera veckor kan man ha fått en depression och då behövs hjälp från någon professionell. Att ha en depression är något mer än att vara tillfälligt ledsen och nere.

UMO om nedstämdhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
1177 om att vara ledsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ilska och utbrott

​Utbrott och ilska hos barn kan vara en reaktion på orättvis behandling eller på olika slag av missförhållanden. I dessa lägen behövs förstås direkta åtgärder för att säkerställa barnets rätt och trygghet. 

Barn och ungdomar kan också reagera med kraftiga utbrott på till synes mindre motgångar och misslyckanden i vardagslivet. Orsaken är då ofta att barnet har svårt att känslomässigt klara en frustration, förändringar eller när något inte blir som barnet tänkt.

Som elev är du välkommen att kontakta kuratorn på din skola om du har frågor gällande ilska och utbrott. Om man som förälder vill söka hjälp kan man i första hand, om det gäller förskolebarn, vända sig till Barnavårdscentralenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller för skolbarn till skolans elevhälsa.

1177 om barn och unga som lätt får utbrottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Socialstyrelsens skrift - Barn som utmanarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självskadebeteende - att skada sig själv

Att göra sig själv illa kan vara ett sätt att försöka komma bort från jobbiga känslor. Man kan lätt fastna i ​såna beteenden, trots att det med tiden kan få en att må sämre. Det finns hjälp att för att man ska kunna sluta och för att må bättre är det viktigt att berätta för någon hur man mår.

1177 om att skada sig självlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
UMO om att skada sig självlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
BRIS om självskadebeteendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självmordstankar

Ibland är livet långt ifrån det man önskar och vill. Vem som helst kan hamna i situationer när tankar på att ge upp infinner sig. Det kan exempelvis handla om att inte leva upp till egna eller andras förväntningar eller att man drabbas av något svårt som känns omöjligt att ta sig igenom.

1177 om självmordstankarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
UMO om självmordstankarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självmordstankar förtjänas alltid att tas på allvar. Att berätta för någon som lyssnar gör ofta att det känns lättare. Om man inte vill prata med en närstående kan det vara en bra början att prata med någon i en telefonjour som exempelvis Nationella hjälplinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När man möter en person som funderar på att ta sitt liv är det helt naturligt att känna både maktlöshet och rädsla. Det viktiga är att man gör något, en liten insats kan göra stor skillnad.

1177 om att stödja någon som har självmordstankarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sömnstörningar

Många som har råkat ut för svåra upplevelser kan få problem att somna på grund av stress, rädsla eller smärta. Resultatet blir då sömnproblem eller sömnbrist just när man behöver sin sömn som mest. Barn och ungdomar behöver sömn för att hjärnan och kroppen ska kunna växa, läka skador och återhämta sig.

1177 om barn och sömnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ångest och oro

Ångest är starka känslor av oro och rädsla som det flesta känner någon gång. Det hör till livet. Ångesten är vanligen kopplad till något obehagligt eller smärtsamt som man tror ska hända, kanske för att det har hänt tidigare i livet eller för att man upplevt hur andra råkat ut för det. Men man kan också få intensiv ångest utan att man förstår riktigt varför man mår dåligt.

1177 om att vara oroliglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
1177 om ångest, fobier och tvångstankar hos barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bildspel: Ångest kan kännas olikalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ätstörningar

​Ätstörningar kan vara olika och behöver inte synas utåt. Men det finns många saker som kan vara tecken på att man har problem med sin relation till mat, ätande eller kroppen. Ätstörningar påverkar också relationen till andra personer; det är vanligt att man håller sig mer för sig själv.

Hur ens ätstörningar än ser ut är det jobbigt, allvarligt och farligt för kroppen. Det är viktigt att man får hjälp så tidigt som möjligt.

1177 om ätstörningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
UMO om ätstörningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt