Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Problem i familjen

Riktigt små barn kan inte klara sig alls utan omsorg från vuxna men även större barn behöver en god omsorg av sina föräldrar för att utvecklas väl, kroppsligt, socialt och känslomässigt. För det mesta får barn sina behov tillräckligt väl tillfredställda av sina föräldrar men ibland kan det uppstå olika problem i familjen.

Familjerådgivning

​Alla relationer råkar då och då ut för kriser. Familjerådgivningen kan hjälpa till med de samlevnadsproblem som kan uppkomma mellan föräldrar och även relationsproblem mellan barn och vuxna eller med närstående släktingar.

Läs mer om familjerådgivning Länk till annan webbplats.

Stödgrupper för barn och unga

Barn och unga som lever i familjer där det förekommer missbruk, psykisk ohälsa eller våld tror ofta att de är ensamma om sina upplevelser. Genom att delta i stödgruppen  för barn och unga kan man dela med sig av sina erfarenheter och få mer kunskap om sig själv och sin omvärld. ​

Läs mer om stödgrupper för barn och unga Länk till annan webbplats.

Ekonomiska problem

Ekonomisk utsatthet kan innebära att ett barn eller ungdom får leva och växa upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att familjen knappt har råd med mat, hyra och kläder.

1177 om vilket stöd man kan få i olika situationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om ekonomisk hjälp och stöd

Skilsmässa

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Meningen med en skilsmässa är att en situation som inte har varit bra ska vara bättre. Ofta blir det bra, även om det kan ta tid. ​

I Hylte kommun finns stödgrupper för barn som behöver ett forum för att prata om sina upplevelser av en separation. Många barn efterfrågar att få möta andra barn med liknande erfarenheter. Som barn kan du även vända dig till kuratorn på din skola.

UMO om skilda föräldrar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
1177 om skilsmässa eller separation i en barnfamilj Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
BRIS forum om familjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alkohol och droger

Att bo med någon som dricker för mycket eller använder droger påverkar ens liv och känslor. Det är vanligt att man är orolig för att den som dricker eller drogar ska göra bort sig eller skada sig. Den som dricker eller drogar kan få hjälp, men man ska själv aldrig behöva ta ansvar för att någon annan ska sluta.

UMO om att bo med en vuxen som dricker eller använder droger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brister i föräldraskap

Brister i omvårdnad och tillsyn är försummelser av barnet i vardagen. Det allvarliga behöver inte vara vad som sker vid ett speciellt tillfälle, utan att barnet under en längre period inte blir väl omhändertaget av sina föräldrar. Då måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder åt sitt barn.

BRIS om brist på omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
1177 om bristande föräldraskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om någon far illa​

Om du anar eller vet att ett barn i din närhet far illa, ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är förälder och känner att ditt barn inte får vad det behöver av dig, har du rätt att få hjälp och stöd av socialtjänsten för att klara av ditt föräldraskap.

Kontakta socialtjänsten i Hylte kommun Länk till annan webbplats.

Kontakt