Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Problem i skolan

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en jobbig tid. För de flesta varierar det. Om man tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon.​

Trivs man inte i skolan, kan det finnas många olika orsaker till det och många lösningar på ens problem. Ibland kan man själv hitta orsaken till att man känner som man gör och komma på egna lösningar. Ibland behöver man andras hjälp, till exempel vänner, föräldrar, lärare eller elevhälsan.

UMO - Tips för att trivas i skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elevhälsan​

Elevhälsan arbetar främst förebyggande och stödjande för att främja elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Syftet är att hjälpa eleverna att må så bra de kan för att få en så positiv skolupplevelse som möjligt.

Som elev kan du bland annat få hjälp med kostvanor, sömnproblem, huvudvärkproblematik, rökavvänjning, frågor om sex, samlevnad och preventivmedelsfrågor, stresshantering, stärkande samtal för självbild, självkänsla och självförtroende, stödjande samtal för skola och relationer, konfliktlösning och lättare sjukvård.

Kontakta elevhälsan på din skola

Mobbning och kränkande behandling

Mobbning är när någon systematiskt trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Mobbning betyder att man utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad eller förtrycks. ​

1177 om mobbninglänk till annan webbplats
UMO om våld och kränkningarlänk till annan webbplats
UMO om mobbninglänk till annan webbplats

I Hylte kommun råder det nolltolerans mot all form av kränkande särbehandling. Om du ser eller känner någon som blir utsatt är det viktigt att du berättar det.länk till annan webbplats

Varje skola har i samarbete med föräldrar och elever tagit fram en likabehandlingsplanlänk till annan webbplats som beskriver hur skolan ska arbeta för att förebygga mobbning, våld och otrygghet i skolan. Likabehandlingsplanerna finns på respektive skolans webbsida.

Skolfrånvaro

Om en elev har mycket jobbigt i skolan kan det leda till att han eller hon börjar undvika skolan. Bakgrunden kan till exempel vara att eleven har blivit mobbad utan att någon har upptäckt det, eller inte fått den hjälp som han eller hon hade behövt.

Det är viktigt att berätta att man inte mår bra i skolan. Man kan vända sig till sina föräldrar, någon annan vuxen man har förtroende för, en lärare eller annan personal på skolan, till exempel skolsköterskan eller kurator.

1177 om problem i skolan och ogiltig skolfrånvarolänk till annan webbplats

Svårt att koncentrera sig

Alla kan ha svårt att koncentrera sig, att förstå andra eller behöva många påminnelser i vissa situationer. ​Om man har så stora svårigheter att man får problem med sitt vardagsliv, att man inte klarar skolan, blir väldigt trött av att sortera intryck eller inte kan styra över vissa ljud och rörelser har man en funktionsnedsättning.

1177 om koncentrationssvårigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dyslexi

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Man kan inte helt bli av med sina besvär men det flesta kan minska sina problem med olika hjälpmedel.

Elevhälsan i Hylte kommun arbetar förebyggande och stödjande för att främja elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Som en del av elevhälsan finns specialpedagoger som en resurs till skolan och som bland annat har till uppgift att bidra med stöd för elever som har Dyslexi. Om du som förälder har frågor kring dyslexi, kontakta gärna samordnaren för specialpedagogerna.

1177 om Dyslexilänk till annan webbplats
Svenska dyslexiföreningenlänk till annan webbplats

Stress

Stress är en naturlig reaktion i kroppen som är bra när man behöver göra något snabbt eller har bråttom. Men om kroppen inte hinner återhämta sig efter att ha stressat eller om man är stressad fast man inte har bråttom kan stressen bli ett problem. 

UMO om stresslänk till annan webbplats
1177 om stresslänk till annan webbplats

Kontakt