Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Stödsamtal barn

Socialtjänsten barn och unga erbjuder individuella stödsamtal och har utbildning i olika typer av samtalsmetoder.

Trappan är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj. En förutsättning för samtalen är att barnets trygghet och säkerhet beaktas.

Repulse är en arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter. Med repulse får individen den kunskap och självkännedom som krävs för att ta kontroll över dina känslor och impulser.

HAP (Haschavvänjningsprogrammet) är en metod som används till ungdomar och vuxna som missbrukar eller är beroende av cannabis och som vill sluta använda drogen.

MI (Motiverande samtal) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

Återfallsprevention är en metod som används för att förebygga återfall i missbruk och beroendeproblem som rör narkotika, läkemedel, tobak och spel.

Kontakt