Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Arena för individsamverkan

Individsamverkansteamet Halmstad/Hylte

Vi hjälper dig att komma vidare på din väg mot arbete, sysselsättning och studier.

Individsamverkansteamet arbetar i samverkan med olika myndigheter. Vi har bred kompetens och stor erfarenhet och vi arbetar tillsammans över myndighetsgränserna.

Individsamverkansteamet består av koordinator och handledare samt representanter från kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Halland.

Vi erbjuder dig möjligheter att planera och samordna insatser efter dina behov och egna mål.

Tillsammans med dig skapar vi förutsättningar för långsiktiga lösningar.

För att ge dig de bästa förutsättningarna att nå dina mål arbetar vi utifrån en väl beprövad metod, supported employment/IPS, som handlar om att motivera och engagera dig utifrån din egen vilja till förändring och till ditt stöd har du ett team bestående av handledare och myndighetsrepresentanter. Handledaren erbjuder dig ett kontinuerligt stöd så länge som behovet finns.

Vi vänder oss till:

  • Dig som är 18 - 64 år och bor i Halmstad eller Hylte kommun.
  • Dig som har en vilja till förändring.
  • Dig som är motiverad att nå studier, arbete eller stå till arbetsmarknadens förfogande.
  • Dig som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande myndigheterna. Du står idag långt från arbetsmarknaden, men är intresserad av att hitta andra möjliga alternativ till sysselsättning.

På Bredgatan 3 i Halmstad får du möjlighet att träffa representanter från de samverkande myndigheterna; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Halland.

Kontakt