Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Bostad med särskild service

Du som är funktionshindrad kan få stöd och hjälp för att så långt som möjligt kunna leva som andra. När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg inte längre kan tillgodoses i din nuvarande bostad, kan du hos någon av våra omsorgshandläggare ansöka om bostad med särskild service. Det finns två gruppbostäder, en i Hyltebruk och en i Torup. Öppnas i nytt fönster.

Om du får din ansökan beviljad får du en lägenhet i en gruppbostad med eget hyreskontrakt. Lägenheten inreder du med egna möbler och andra personliga tillhörigheter. Du har även tillgång till gemensamma lokaler såsom matsal, vardagsrum med mera. Det finns medarbetare dygnet runt på våra gruppboenden. Om du har behov av det kan du få viss sjukvård av våra sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster (se avsnitt Hälso- och sjukvård).

I Hyltebruk finns även ett korttidshem. Korttidshemmet Länk till annan webbplats. vänder sig till dig som behöver miljöombyte och där din närstående behöver avlösning.

Du som bor i bostad med särskild service kan få andra insatser enligt LSS, kontakta omsorgshandläggaren för mer information.

Om du inte är nöjd med beslutet du får, kan våra omsorgshandläggare hjälpa dig att överklaga.

Kontakt