Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Information om coronaviruset

Det nya coronaviruset (Covid19) väcker många frågor. Hylte kommun arbetar aktivt med frågan i samverkan med Länsstyrelssen i Halland, Region Halland och övriga halländska kommuner. Hylte kommun gör bedömningen att den största kunskapen för den här frågan finns hos ansvariga myndigheter och följer därför de råd och rekommendationer som lämnas av exempelvis Folkhälsomyndigheten och UD.

Följ Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har tagit fram råd och rekomendationer för hur ett fall av misstänkt infektion ska hanteras för att förhindra smittspridning och även om hur exempelvis medarbetare eller elever i kommunens skolor ska agera om de varit på resa i områden med smitta. De har även tagit fram frågor och svar gällande symptom, handhygien med mera. Dessa rutiner gäller även i Hylte kommuns verksamheter.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar rekommendantioner fortlöpnade. Följ senaste nytt på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten – Informationsblad samt frågor och svar om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rekommendation för besök på äldreboenden

I likhet med övriga halländska kommuner avråder kommunen nu från besök till Hyltes särskilda boenden, Malmagården, Sjölunda och Höstro. Det gäller även för besök till gruppbostäder enligt LSS. Detta i samverkan med regionen för att förekomma smittspridning i Halland och för att skydda känsliga grupper, så som äldre och multisjuka. Följande rekommendation från regionen gäller nu även i Hylte kommun:

  • Om man är sjuk måste man hålla sig hemma.
  • Om möjligt undvika fysiska besök hos inneliggande patienter och på äldreboenden genom att ha kontakt på andra sätt exempelvis via telefon och e-post.
  • Om det inte går att undvika besök ska man vara fullt frisk. Detta gäller även vid lättare luftvägssymtom (som förkylning och hosta).
  • Alla invånare behöver iaktta extra noggranna hygienrutiner (handtvätt, hosta/nysa i armvecket)

Skolor och förskolor

När det gäller minimering av smittspridning följer Hylte kommun de råd och rekommendationer som lämnas av Folkhälsomyndigheten.

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan. De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan.

I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion. Tänk på att rekommendationerna uppdateras fortlöpande, håll dig uppdaterad.

Information till skolor och förskolor - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Halland - Information om coronaviruset till skolor i HallandPDF

Hylte kommun följer de råd och rekommendationer som lämnas av Folkhälsomyndigheten, UD och Regeringen.

Kompetenscentrum ställer om till distansstudieröppnas i nytt fönster

Skolorna i Hylte kommun håller öppet tills vidare

Verksamheter stängs tillfälligt

Kommunen stänger även följande verksamheter tillfälligt. Verksamheterna är stängda från och med fredag 13 mars: Dagcentralerna på Malmagården, Sjölunda och i Unnaryd, Daglig verksamhet enligt LSS, den öppna dagverksamheten på de tre särskilda boendena, Dagverksamhet för människor med psykisk ohälsa, De fyra mötesplatserna inom Frivillig verksamheten (Torup, Rydöbruk, Hyltebruk och Unnaryd).

Kommunen väljer nu även att flytta fram ej nödvändiga evenemang i syfte att skydda utsatta grupper genom att minimera smittspridningen i samhället.

Beslut om tillfälligt stängda verksamheter och framflyttade event

När behöver jag kontakta vården?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Är du förkyld, har hosta, feber eller snuva, stanna hemma för att undvika att smitta äldre och svaga personer. Stanna hemma tills du är helt frisk och ytterligare två dagar.

Du behöver bara kontakta din vårdcentral eller 1177 om du känner dig mycket sjuk. Åk inte direkt till en vårdmottagning.

1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självtest corona/covid-19 - Region Halland

Gör Region Hallands corona-självtestlänk till annan webbplats för att se hur du kan ta hand om dig själv eller om du behöver kontakta vården.

Stanna hemma om du är sjuk

Du kan själv undvika att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att stanna hemma när du har symtom som påminner om förkylning eller influensa. Det gäller även om symtomen bara är lindriga. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. Det gäller såväl vuxna som barn.

På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra. Läs mer på Försäkringskassans webbplats om vilken ersättning som kan gå att fålänk till annan webbplats om du behöver vara hemma.

Undvik särskilt att träffa andra som kan bli svårt sjuka, som äldre personer.

Provtagning i Halland

Resurserna för provtagning prioriteras till patienter som behöver läggas in på sjukhus. Övriga med symtom som påminner om covid-19 provtas inte. Det gäller oavsett om du varit utomlands eller haft nära kontakt med någon som du vet är sjuk i covid-19.

Aktuellt om det nya coronaviruset - Region Hallandlänk till annan webbplats

Har du frågor om coronaviruset?

Du kan ringa telefonnummer 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om coronaviruset (Covid19). Det är ett nationellt informationsnummer där du kan ställa frågor. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Mer information på hylte.se

Mer information - andra myndigheter

Nedan hittar du länkar till mer information från ansvariga myndigheter.

Kontakt