Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Information om coronaviruset

Det nya coronaviruset (covid-19) väcker många frågor. Hylte kommun arbetar aktivt med frågan i samverkan med Länsstyrelssen i Halland, Region Halland och övriga halländska kommuner. Hylte kommun gör bedömningen att den största kunskapen för den här frågan finns hos ansvariga myndigheter och följer därför de råd och rekommendationer som lämnas av exempelvis Folkhälsomyndigheten och UD.

E-tjänst - Efterlevnad av Folkhälsomyndighetens riktlinjer i Hylte kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

National telephone line about corona in other languages
Nationell telefonlinje för frågor om corona på andra språk

Telefonlinjen bemannas av hälso-kommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna. De talar arabiska, somaliska, persiska/dahri, tigrinja/ amarinja och ryska. Telefonlinjen är ingen sjukvårds rådgivning utan erbjuder allmänna svar på frågor om corona.

Telefonnummer: 08-123 680 00
Öppettider: Linjen är öppen vardagar kl. 09:00-12:00 och 13:00-15:00

Självprovtagning covid-19 i Halland

Region Halland erbjuder nu provtagning av covid-19 för alla över 18 år som har symtom. Provtagningen visar om du har covid-19 just nu och du genomför provtagningen själv. Vårdas du på sjukhus, i äldreomsorg eller får vård av vårdcentralen genomförs provtagningen av vårdpersonal.

Provtagningen erbjuds så väl allmänhet, både bofast och på tillfälligt besök, som personal och medarbetare inom kommunal och regional vård och omsorg. Den sökande måste vara över 18 år. Provtagningen går till på samma sätt för medarbetare som för invånare och bygger på att man tar provet på sig själv med provtagningspinne i näsa och svalg vid särskilda provtagningsbussar.

För att ta provet för covid-19 i Halland ska du:

  • vara 18 år eller äldre
  • ha symtom på covid-19 som du fått de senaste dagarna
  • haft symtom i minst 24 timmar
  • kunna ta provet på dig själv – i näsa och svalg med provtagningspinne
  • boka tid för provtagning via regionens webbplats 1177.se Halland

Tidsbokning för provtagning och mer information på 1177.se

Platser för den utökade provtagningen finns i varje kommun via provtagningsbussar. Mer information om var dessa är placerade och hur du bokar ett test hittar du på regionens webbplats 1177.selänk till annan webbplats

På regionens webbplats 1177 Halland finns det information om:

  • hur provtagningen går till och viktig information
  • regler och vilka föruttsättningar som gäller
  • hur du bokar tid för provtagning och vad man ska tänka på
  • platser och placering i respektive kommun där provtagningsbussen står
  • frågor och svar

Observera! Läs igenom hela sidan på 1177 för att säkert veta vad du ska göra vid provtagning för att det ska bli säkert och rätt. Du når informtionssidan via 1177 Hallands webbplats eller direkt via länken nedan.

Självprovtagning covid-19 i Halland - Så här går det till - 1177 Hallandlänk till annan webbplats

Följ Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har tagit fram råd och rekomendationer för hur ett fall av misstänkt infektion ska hanteras för att förhindra smittspridning och även om hur exempelvis medarbetare eller elever i kommunens skolor ska agera om de varit på resa i områden med smitta. De har även tagit fram frågor och svar gällande symptom, handhygien med mera. Dessa rutiner gäller även i Hylte kommuns verksamheter.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar rekommendantioner fortlöpnade. Följ senaste nytt på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten – frågor och svar om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksförbud på kommunens äldreboenden förlängs - gäller hela sommaren ut

Från och med onsdagen den 1 april råder det besöksförbud på landets alla äldreboenden. Den 16 juni meddelade Sveriges regering att besöksförbudet på alla landets boenden förlängs hela sommaren ut fram till den 31 augusti. Därefter görs en ny bedömning.

Beslutet är generellt och gäller självklart även Hylte kommuns äldreboenden. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Provtagning av personal och boende inomomsorgsnämndens verksamheter

Flera län runt om i Sverige rapporterar om en ökad provtagning av medarbetare inom prioriterade yrken. Region Halland rapporterade i juni att de har ökat virusprovtagningen av medarbetare från 750 till 900 i veckan vilket gjort att trendkurvan för länet vad gäller smittspridning av covid-19 pekar något uppåt. I Hylte kommun testas alla medarbetare i samhällsviktiga tjänster med symptom. Man genomför nu även mikrobiologisk screening och smittspårning av äldre inom särskilt boende. Det vill säga att om någon testas positivt provtas alla medboende och personal, även om de är symptomfria. Avsikten med smittspårningen är att kartlägga eventuell smittspridning och tidigt upptäcka nya fall för att på så sätt kunna anpassa förebyggande åtgärder och stoppa fortsatt smittspridning, man screenar även symtomfria personer som flyttar in eller återkommer till särskilt boende efter exempelvis sjukhusvård.

Skolor och förskolor

När det gäller minimering av smittspridning följer Hylte kommun de råd och rekommendationer som lämnas av Folkhälsomyndigheten.

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk.

Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.Tänk på att rekommendationerna uppdateras fortlöpande, håll dig uppdaterad.

Information till skolor och förskolor - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hylte kommun följer de råd och rekommendationer som lämnas av Folkhälsomyndigheten, UD och Regeringen.

Verksamheter stängs tillfälligt

Kommunen stänger även följande verksamheter tillfälligt. Verksamheterna är stängda från och med fredag 13 mars: Dagcentralerna på Malmagården, Sjölunda och i Unnaryd, Daglig verksamhet enligt LSS, den öppna dagverksamheten på de tre särskilda boendena, Dagverksamhet för människor med psykisk ohälsa, De fyra mötesplatserna inom Frivillig verksamheten (Torup, Rydöbruk, Hyltebruk och Unnaryd).

Kommunen väljer nu även att flytta fram ej nödvändiga evenemang i syfte att skydda utsatta grupper genom att minimera smittspridningen i samhället.

Beslut om tillfälligt stängda verksamheter och framflyttade event

När behöver jag kontakta vården?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Är du förkyld, har hosta, feber eller snuva, stanna hemma för att undvika att smitta äldre och svaga personer. Stanna hemma tills du är helt frisk och ytterligare två dagar.

Du behöver bara kontakta din vårdcentral eller 1177 om du känner dig mycket sjuk. Åk inte direkt till en vårdmottagning.

1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självtest corona/covid-19 - Region Halland

Gör Region Hallands corona-självtestlänk till annan webbplats för att se hur du kan ta hand om dig själv eller om du behöver kontakta vården.

Stanna hemma om du är sjuk

Du kan själv undvika att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att stanna hemma när du har symtom som påminner om förkylning eller influensa. Det gäller även om symtomen bara är lindriga. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. Det gäller såväl vuxna som barn.

På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra. Läs mer på Försäkringskassans webbplats om vilken ersättning som kan gå att fålänk till annan webbplats om du behöver vara hemma.

Undvik särskilt att träffa andra som kan bli svårt sjuka, som äldre personer.

Har du frågor om coronaviruset?

Du kan ringa telefonnummer 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om coronaviruset (covid-19). Det är ett nationellt informationsnummer där du kan ställa frågor. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Mer information på hylte.se

Mer information - andra myndigheter

Nedan hittar du länkar till mer information från ansvariga myndigheter.

Kontakt