Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Frågor och svar

På denna sida finns det frågor och svar till medborgare om coronaviruset (covid-19). Sidan uppdateras och ändras löpande utifrån nya rekommendationer och råd från Folkhälsomyndigheten, Regeringen och Hylte kommun. Observera att i krissituationer förändras informationen ibland snabbt, håll dig uppdaterad. Tryck på länken till frågan du är intresserad av för att läsa mer.

Om coronaviruset

För mig som medborgare

Om förskola, skola, gymnasium

Om äldreboenden

Företag och föreningar

Var hittar jag lättläst, uppläst och teckenspråk information?

Du hittar lättläst, uppläst och teckenspråk information om coronaviruset (covid-19) i länken nedan från Folkhälsomyndigheten och krisinformation.se:

Lättläst, uppläst och teckenspråk - information om coroanvirsuet (covid-19)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var kan jag ta del av de senaste nyheterna om coronaviruset (covid-19)


Externa webbplatser

Via Folkhälsomyndighetens webbplats kan du följa senaste riskbedömningen, få en lägesbild och hitta mer information.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten – frågor och svar
länk till annan webbplats

Nedan hittar du länkar till mer information från ansvariga myndigheter.

Information från Hylte kommun

Information och nyheter till allmänheten görs på hylte.se. Det finns även en samlingssida med information, undersidor och viktiga länkar.

hylte.se/coronaviruslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var hittar jag informaton på andra språk?

Folkhälsomyndigheten har skapat en hemsida med information på olika språk om hur man kan skydda sig själv och andra från smitta. 1177 har även sin information på olika språk.

Hylte.se - information på andra språköppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten – Infomation om hur du skyddar dig själv och andra på olika språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 på andra språk

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Krisinformation.se - andra språklänk till annan webbplats

Hur vet jag om informationen är sann?

Vid stora händelser i världen, såsom smittspridningen av coronaviruset, ökar risken för ryktesspridning och felaktig information. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppmanar allmänheten att kontrollera den information de får med tillförlitliga källor såsom lokala och nationella medier samt ansvariga myndigheter.

Checklista

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad kring spridningen av coronaviruset men det kan vara svårt att avgöra vad som är fakta, omedveten ryktesspridning eller till och med politiskt medveten desinformation. Det finns några frågor som är bra att ställa sig innan man delar informationen vidare:

 • Vem ligger bakom informationen? Kan jag hitta den ursprungliga källan?
 • Vem tjänar på att jag sprider den?
 • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra mitt tänkande och agerande?
 • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
 • Var fann jag informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?

Läs mer via länken krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem kan jag kontakta om jag behöver hjälp eller stöd?

Sjukvård
SOS alarm – Vid livshotande sjukdom, ring alltid 112.

113 13 – Nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ger svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom eller våldsrelaterade, om du inte själv hittat information via webb. Observera att 113 13 använder myndigheternas webbplatser som underlag för att svara på frågor.

1177 – sjukvårdsrådgivningen vi telefon. Ring hit eller till din vårdcentralom du har symptom som torrhosta, feber, och/eller andningsbesvär OCH någon av följande stämmer: Du känner dig mycket sjuk, är över 80 år eller arbetar inom vård och omsorg. Ring 1177 för allmänna frågor.

Stödlinjer, hemsidor eller kontakter för dig som behöver stöd eller hjälp
Anhörigstöd och coronalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, här har Nationellt kompetenscentrum anhöriga samlat information för dig som anhörig eller personal.

Anhöriglinjen,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster telefon 0200-239 500. Drivs av Anhörigas riksförbund och är till för dig som behöver råd eller stöd i din roll som anhörig.

Bris för barn och ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, chatta, maila eller ringa, telefon: 116 111.

Bris vuxentelefonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, telefon: 077-150 50 50. Till Bris vuxentelefon om barn kan du ringa om du vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år.

Brottsofferjouren södra Halland,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster telefon: 116 006. Har till syfte att hjälpa brottsdrabbade personer och är ett komplement till samhällets hjälpinsatser. Erbjuder någon att tala med, råd och stöd, hjälp i kontakten med myndigheter och försäkringsbolag samt stöd i samband med rättegång.

Jourhavande kompislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att prata om precis vad som helst. När du chattar med Jourhavande kompis är du anonym.

Kvinnofridslinjen,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster telefon: 020-50 50 50. Nationell stödtelefon för den som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Anhörig eller vän är också välkommen att ringa.

Kvinnojouren Viktoria, Halmstadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster telefon: 035-12 88 88.

Rädda barnen stöd för vuxna och barn.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Här finns dokument på olika språk som ger stöd för hur du pratar med sitt barn om corona.

Röda Korsets stödtelefonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, telefon: 0771-900 800. Känner du stress och oro kring coronautbrottet som pågår? Nu kan du ringa Röda Korsets stödtelefon där du får du prata med personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen. Öppettider: måndag - fredag klockan 12.00–16.00

UMO.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Webbplats för alla som är mellan 13–25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

Smittspårning?

I arbetet med att begränsa coronavirusets påverkan på samhället har alla olika roller.

Ny rutin för smittspårning i Region Halland hittar du i länken nedan:

Smittspårning i Region Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inom Hylte kommun genomför man nu även mikrobiologisk screening och smittspårning av äldre inom särskilt boende. Det vill säga att om någon testas positivt provtas alla medboende och personal, även om de är symptomfria. Avsikten med smittspårningen är att kartlägga eventuell smittspridning och tidigt upptäcka nya fall för att på så sätt kunna anpassa förebyggande åtgärder och stoppa fortsatt smittspridning, man screenar även symtomfria personer som flyttar in eller återkommer till särskilt boende efter exempelvis sjukhusvård.

Hylte kommun arbetar enligt Folkhälsomyndighetens och Region Hallands rekommendationer rörande vård av personer som är smittade av covid-19.

Varför berättar Hylte kommun inte vem som är smittad?

Tidigare i våras informerades allmänheten när det fanns ett bekräftat fall av covid-19 via hylte.se och kommunens Facebooksida. Eftersom covid-19 nu är en samhällssmitta rapporteras inte detta i samma omfattning längre.

Läget i Halland och konstaterade fall per kommun finns att ta del av via länken nedan:

Läget i Halland – covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inom exempelvis omsorgsnämndens verksamhet blir berörda anhöriga och personal underrättade när ett bekräftat fall uppstår. Även anhöriga till andra personer som befinner sig i samma verksamhet blir informerade om situationen. Hylte kommun delar dock inte information till allmänheten om vilka personer eller enskilda eneheter som är drabbade, detta på grund av sekretess.

Vem ansvarar för arbetet med coronaviruset (covid-19) i Hylte kommun?

Hylte kommun arbetar i stab där kommunens ledningsgrupp utgör krisledningsgrupp. Den består av samtliga kontorschefer, kommunråden och inbjudna nyckelkompetenser.

Frågor från media hanteras av tf kommundirektör Emma Gröndahl och tf informations- och kanslichef, Hanneli Dahl.

Hylte kommun samverkar med Länsstyrelssen i Halland, Region Halland, Smittskydd Halland och övriga halländska kommuner.

Självprovtagning covid-19 i Halland

Region Halland erbjuder nu provtagning av covid-19 för alla över 18 år som har symtom. Provtagningen visar om du har covid-19 just nu och du genomför provtagningen själv. Vårdas du på sjukhus, i äldreomsorg eller får vård av vårdcentralen genomförs provtagningen av vårdpersonal.

Provtagningen erbjuds så väl allmänhet, både bofast och på tillfälligt besök, som personal och medarbetare inom kommunal och regional vård och omsorg. Den sökande måste vara över 18 år. Provtagningen går till på samma sätt för medarbetare som för invånare och bygger på att man tar provet på sig själv med provtagningspinne i näsa och svalg vid särskilda provtagningsbussar.

För att ta provet för covid-19 i Halland ska du:

 • vara 18 år eller äldre
 • ha symtom på covid-19 som du fått de senaste dagarna
 • haft symtom i minst 24 timmar
 • kunna ta provet på dig själv – i näsa och svalg med provtagningspinne
 • boka tid för provtagning via regionens webbplats 1177.se Halland

Tidsbokning för provtagning och mer information på 1177.se

Platser för den utökade provtagningen finns i varje kommun via provtagningsbussar. Mer information om var dessa är placerade och hur du bokar ett test hittar du på regionens webbplats 1177.selänk till annan webbplats

På regionens webbplats 1177 Halland finns det information om:

 • hur provtagningen går till och viktig information
 • regler och vilka föruttsättningar som gäller
 • hur du bokar tid för provtagning och vad man ska tänka på
 • platser och placering i respektive kommun där provtagningsbussen står
 • frågor och svar

Observera! Läs igenom hela sidan på 1177 för att säkert veta vad du ska göra vid provtagning för att det ska bli säkert och rätt. Du når informtionssidan via 1177 Hallands webbplats eller direkt via länken nedan.

Självprovtagning covid-19 i Halland - Så här går det till - 1177 Hallandlänk till annan webbplats

 

Nya allmänna råd inför sommarens resor - Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om ändring i myndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning i samhället med anledning av covid-19-epidemin.

Enligt smittskyddslagen har var och en i Sverige ett ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar, som covid-19. Folkhälsomyndigheten publicerar nu ändrade allmänna råd som preciserar det personliga ansvaret, bland annat i samband med resor.

I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör undvikas.

Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

Liksom tidigare betonar de allmänna råden vikten av att hålla avstånd och att hålla en god handhygien. Större sociala sammanhang – som dop, fester, bröllop och begravningar – bör undvikas.

De nya allmänna råden träder i kraft den 13 juni.

Inrikesresor

Folkhälsomyndigheten avråder från att resa kollektivt på grund av smittrisken. Tänk också på att vissa transportföretag kan ha minskat ned antalet avgångar och infört begränsningar i antalet passagerare ombord.

Reqeringen har beslutat att från den 13 juni kan symtomfria personer resa i Sverige. Har du symptom (även lättare symptom) som snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma och inte resa. Det är viktigt att alla följer reglerna om att hålla fysiskt avstånd mycket noggrant, både under resan och under vistelsen. Innan du reser, kolla med kommunen du vill besöka vad som gäller på plats.

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till alla länder

Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan från UD gäller i nuläget för länder inom EU, EES och Schengenområdet fram till den 26 augusti, och för länder utanför EU, EES och Schengenområdet fram till den 31 augusti. Dock har UD tagit bort sin avrådan från icke nödvändiga resor till Österrike och Liechtenstein.

Hur ska jag veta om jag är sjuk?

Just nu är det många frågor om när man ska gå till jobbet och när man bör stanna hemma. Rekommendationen från folkhälsomyndigheten är tydlig. Är du frisk, det vill säga utan några symptom, så kan du gå till jobbet. Är du sjuk, det vill säga att du känner av snuva, hosta eller har feber så ska du stanna hemma.

Ovanstående rekommendation gäller oavsett om man konstaterat smitta på skolan eller på arbetsplatsen, om man rest i områden där coronaviruset sprids eller om någon annan i familjen har symtom eller är sjuk.

Var uppmärksam på symptom

Det gäller för oss alla att vara uppmärksam på symtom på luftvägsinfektion. Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller influensalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De flesta som får sjukdomen blir bara lindrigt sjuka.

1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan man läsa att det är vanligt med ett eller flera av följande symtom:

 • feber
 • torrhosta
 • andningsbesvär
 • snuva
 • halsont
 • huvudvärk
 • värk i muskler och leder
 • illamående

Symtomen kommer oftast omkring fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

En del får svårare besvär, som lunginflammationlänk till annan webbplats.

Stanna hemma även vid lindriga besvär

Stanna hemma och kurera dig i hemmet även vid lindriga besvär. Vänta i två dagar efter att du blivit frisk innan du går till arbetet. De två dagarna gäller alla, den som vet att den varit utsatt för smitta och den som inte vet om det bara är en vanlig förkylning.

Eget ansvar

Sophia Lehnberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hylte kommun, poängterar det egna ansvaret.

– Normalt går vi alla till jobbet när vi har lindriga besvär, när vi känner av lite snuva eller hosta. Nu ska vi inte göra det. Man ska stanna hemma tills att det har släppt och ytterligare två dagar.

Undvik onödig social kontakt

För att minimera smittspridning är det viktigt att var och en med symptom, även milda sådana, begränsar sina sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Särskilt viktigt är att de som arbetare inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symptom på en luftvägsinfektion. Som anhörig bör man också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden. Detta för att skydda de mest sårbara.

När behöver jag kontakta vården?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Är du förkyld, har hosta, feber eller snuva, stanna hemma för att undvika att smitta äldre och svaga personer. Stanna hemma tills du är helt frisk och ytterligare två dagar.

Du behöver bara kontakta din vårdcentral eller 1177 om du känner dig mycket sjuk. Åk inte direkt till en vårdmottagning.

1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För allmänna frågor

Du som har allmänna frågor om covid-19 kan läsa mer på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På Krisinformation.se finns också teckentolkad information om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och råd om hur du pratar med barn om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även ringa telefonnummer 113 13.

Självtest corona – Region Halland

Gör corona-självtestlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se hur du kan ta hand om dig själv eller om du behöver kontakta vården.

Vårdguiden 1177 – Kognitiv beteendeterap (KBT) på nätet i Halland – terapi som kan hjälpa vid exempelvis sömnsvårigheter, depression, stress och ångest.

KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi. Det är en form av terapi som kan hjälpa vid exempelvis sömnsvårigheter, depression, stress och ångest. Det går att få KBT via nätet. Då kan du ta del av behandlingen var och när det passar dig. Läs mer på Vårdguiden 1177 via länken nedan

Vårdguiden 1177 Halland – Kognitiv beteendeterap (KBT) på nätet i Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdguiden 1177 Halland – Ångest - starka känslor av orolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdguiden 1177 Halland – Återhämtning från psykisk ohälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som bor med någon som är förkyld (information från Vårdguiden 1177)

Vårdgudiden 1177 säger följande: om du känner dig frisk behöver du inte stanna hemma, även om du bor med någon som är förkyld.

Vårdguiden 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan jag få ersättning om jag ska vara hemma för att inte smitta?

Det finns särskilda regler när det gäller ersättning vid smitta och risk för smitta. Du kan läsa om vad som gäller med anledning av coronaviruset på försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassans information om smittbärarpenninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (VAB) finns på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan: Coronaviruset – det här gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Träna gärna, men gör det säkert – Rekomendationer från Folkhälsomyndigheten

Idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men vissa försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av covid-19. Träning utomhus är att föredra.

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.
Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger bland annat följande rekommendationer till den som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteter:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig, och fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel exempelvis vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Rekomendationer gällande idrott – Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmäna sammankomster, vad gäller?

Regeringen har den 27 mars fattat ett nytt beslut gällande allmänna sammankomster och evenemang. Gränsen för hur många personer som får samlas vid ett och samma tillfälle sänks till under 50 personer, och börjar gälla den 29 mars. Syftet är att förhindra tillfällen då ett stort antal människor kommer från olika delar av landet, och kanske också från omvärlden, och samlas på en och samma plats.

Verksamheter som skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte av det nya förslaget till reglering från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten – Allmänna sammankomsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hylte kommuns krisledningsgrupp har beslutat att kommunen flyttar fram eller ställer in ej nödvändiga evenemang i syfte att skydda utsatta grupper genom att minimera smittspridningen i samhället.

Vilka av kommnuens verksamheter har stängts tillfälligt?

Kommunen har stängt följande verksamheter tillfälligt från och med fredag 13 mars.

 • Dagcentralerna på Malmagården, Sjölunda och i Unnaryd
 • Daglig verksamhet enligt LSS
 • Den öppna dagverksamheten på de tre särskilda boendena
 • Dagverksamhet för människor med psykisk ohälsa
 • De fyra mötesplatserna inom Frivillig verksamheten (Torup, Rydöbruk, Hyltebruk och Unnaryd)
 • Fikaservice
 • Serveringen i kommunhusets personalmatsal

Skolpersonal och elever – när ska hen vara hemma? Rekomendation från Folkhälsomyndigheten

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk.

Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion. Tänk på att rekommendationerna uppdateras fortlöpande, håll dig uppdaterad.

Information till skolor och förskolor – Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Halland – Information om coronaviruset till skolor i Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hylte kommun följer de råd och rekommendationer som lämnas av Folkhälsomyndigheten, UD och Regeringen.

Om en elev blir sjuk under dagen – Rekomendation från Folkhälsomyndigheten

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Information till skolor och förskolor – Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gäller när man har barn i förskolan eller skolan och en av föräldrarna permitteras tillfälligt? Har man ändå rätt att lämna sitt barn?

Tillfälligt permitterade får lämna sina barn på förskola och fritidshem utifrån de arbetstider de kommer att ha efter permittering. Schemaändring görs enligt vanlig rutin.

För barn i förskolan som har vårdnadshavare som är permitterade på heltid kommer barnen att erbjudas minst 15 timmar per vecka för kontinuitet.

För akuta behov av omsorg inom förskola och fritidshem kontaktar vårdnadshavare personalen på den enhet som barnet eller eleven tillhör.

Ingen sänkt avgift vid sjukdom

I Hylte kommun är alla förskolor och grundskolor öppna som vanligt. Som vårdnadshavare får man ingen sänkt avgift för sin plats på förskolan om ens barn är hemma på grund av sjukdom eller förkylningssymptom.

Så minskar vi risken för smittspridning i skolan

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar både barn och personal att tvätta händerna med tvål och vatten ofta, hosta och nysa i armvecket och låta bli att röra ansiktet. Vi har rutiner och metoder för städning.

Frågor och svar om förskola och skola från Skolverket –Coronaviruset (covid-19)

I länken nedan hittar du svar på frågor om vad som gäller utifrån det rådande smittskyddsläget för förskolor och skolor. Svaren utgår från riksdagens nya lag och regeringens nya förordning om hur skolor ska agera utifrån det aktuella smittskyddsperspektivet.

Frågor och svar om förskola och skola från Skolverket –Coronaviruset (covid-19)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Coronaviruset - frågor och svar om nationella prov och betyg från skolverket

I länken nedan hittar du svar på frågor om vad som gäller kring nationella prov, bedömning och betyg med anledning av spridningen av coronaviruset och covid-19.

Coronaviruset - frågor och svar om nationella prov och betyg från skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Idrott i skolan

Hylte kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att idrottsundervisning ska genomföras och att aktiviteter som inkluderar närkontakt ska undvikas. Idrottsundervisning är en viktig del av skolundervisningen och vi mår alla bra av fysisk rörelse och motion.

Endast sjuka barn ska stanna hemma

Alla friska barn är välkomna till våra förskolor och skolor. Att hålla friska barn hemma på grund av oro innebär ogiltig frånvaro. Är ditt barn sjuk eller har förkylningssymptom som exempelvis snuva, hosta, ont i halsen eller feber ska barnet stanna hemma. När barnet är friskt ska hen stanna hemma ytterligare två dagar innan hen går tillbaka till förskolan eller skolan. Vi arbetar för att minska risken för smittspridning, vilket innebär att förskolan och skolan kommer att kontakta vårdnadshavare för hämtning av barn som uppvisar symtom, även lindriga. Hylte kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning av friska barn och elever ska stanna hemma från förskolan och skolan.

Om ditt barn är oroligt och inte vill gå till skolan

Vi förstår att det finns stor oro och mycket frågor gällande coronaviruset. Det är viktigt att du lyssnar på ditt barn, ge saklig information och inte överför din egen oro. På krisinformation.se kan du få konkreta tips och råd om hur du pratar med ditt barn. Barn inom grundskolan kan även vända sig till elevhälsan på skolan för att prata om hen känner sig orolig.

Krisinformation.se - tips och råd - så pratar du med barn om coronavirusetlänk till annan webbplats

Elevhälsan hylte.se

Om du som vuxen är sjuk

Är ditt barn fullt frisk är hen välkommen till förskolan eller skolan. Är du som vårdnadshavare sjuk, eller har förkylningssymtom, vill vi inte att du lämnar eller hämtar inomhus på förskolan eller skolan. Kontakta ditt barns förskola eller skola för deras rutiner vid lämning och hämtning om du är sjuk.

Fjärr- och distansstudier för gymnasie- och högskolor

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att sveriges kommuner bedriver fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolor, högskolor, universitet, komvux och yrkeshögskolor. Detta för att undvika den rörlighet i samhället som det innebär för dessa elever att ta sig till sina skolor, eleverna kommer ofta från ett större upptagningsområde än elever i grund- och förskola.

Distansstudier på kompetenscentrum

Med anledning av Folkhälsomyndighetens ändrade rekommendationer kommer undervisningen på kompetenscentrum i Hyltebruk att ställas om till distansstudier.

I nuläget gäller detta till och med 17 maj, men det kan komma att förlängas om situationen kräver det. Sommarkurserna planeras att starta som vanligt. Sommaren 2020 kommer i huvudsak ägnas åt de elever som behöver komplettera för att nå betyg.

Vid övriga frågor är ni välkomna att kontakta receptionen på telefon 0345-181 45. Vid förändringar av situationen kommer Hylte kommun att skicka nya informationsbrev och uppdatera webbplatsen.

Kommer förskolor och grundskolor i Hylte kommun att stängas?

I Hylte kommun är alla förskolor och grundskolor öppna som vanligt. Regeringen och Folkhälsomyndigheten gör fortsatt bedömningen att stängning av förskolor eller grundskolor inte är en effektiv åtgärd för att minska takten på smittspridning i samhället. Det handlar också om att värna våra barns och ungdomars rätt till utbildning. Men det handlar också om att värna andra viktiga samhällsfunktioner genom att vårdnadshavare kan lämna sina barn som vanligt.

Detta är en fråga som engagerar många, både lokalt och nationellt. Om förskolor och grundskolor ska stängas är en fråga för Sveriges regering och inget vi kan besluta på lokal nivå. Kommunen förbereder dock organisationen för en sådan eventuell situation.

Hylte kommun följer de råd och rekommendationer som lämnas av Folkhälsomyndigheten, UD och Regeringen.

Barn med pollenallergi och snuva

Om du som vårdnadshavare känner igen ditt barns symtom och det hjälper med allergibehandling så kan barnet vara i förskolan eller skolan. Men om symtomen ändrar sig och börjar likna förkylningssymtom ska barnet stanna hemma.

Kulturskolan

Kulturskolan i Hylte kommun håller öppet som vanligt. Är ditt barn friskt är hen välkommen att delta i aktiviteterna. Är ditt barn sjukt eller har förkylningssymptom som exempelvis snuva, hosta, ont i halsen eller feber ska barnet stanna hemma. När barnet är friskt ska hen stanna hemma ytterligare två dagar innan hen går tillbaka till skolan. Hyltes kulturskola tillämpar samma försiktighetsåtgärder som grundskolan och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla evenemang är riskanalyserade utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket gör att ett stort antal evenemang är inställda.

Besöksförbud på kommunens äldreboenden, vad gäller?

Besöksförbud på landets alla äldreboenden har gällt sedan den 1 april. Den 15 september meddelade Sveriges regering att besöksförbudet på alla landets boenden hävs den 1 oktober. Fram tills dess gäller besöksförbudet och rutinerna nedan. Därefter kommer nya rutiner att presenteras.

Beslutet är besöksförnbudet är generellt och gäller självklart även Hylte kommuns äldreboenden. Undantag kan dock medges av enhetschef för att:

 • Främja en aktiv och meningsfull tillvaro för den boende i gemenskap med andra
 • Möjliggöra kontakt med närstående över tid och minska negativa effekter av ensamhet

Boka besök utomhus
För att kunna uppfylla alla krav på säkerhet vid besök utomhus krävs att tid bokas i förväg genom att den anhöriga kontaktar enheten via telefon. Detta för att personal ska kunna hjälpa den boende ut för att träffa sina närstående utomhus, personal ska också kunna informera om risker och åtgärder såsom smitta, basal hygien och distansering. Därför kan endast ett begränsat antal besökare, max tre, tas emot vid varje tillfälle.

Besök inomhus
Besök inomhus beviljas endast vid:

 • Behov av besök i samband med vård i livets slutskede
 • Behov av besök av en besökare som har en obotlig icke smittsam sjukdom och själv är i livets slutskede
 • Stark oro hos den boende som inte bedöms kunna lindras på annat sätt än genom besöket

Beslut om besök inomhus sker endast i dialog med enhetschef eller sjuksköterska (jourtid). En förutsättning för att besök inomhus ska beviljas är att enhetschefen alternativt jourhavande sjuksköterska bedömer dem som säkra. Det är viktigt att personal ska kunna ta hand om besökarna och informera dem om risker och åtgärder såsom smitta, basal hygien, distansering och skyddsutrustning. Därför kan endast ett begränsat antal besökare tas emot vid varje tillfälle.

Även sociala aktiviteter och arrangemang på kommunens boenden är nu tillåtet förutsatt att de genomförs så att det är möjligt att hålla den sociala distanseringen.

Du som är 70 år och äldre - viktig information

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som är 70 år eller äldre begränsar dina nära kontakter och stannar hemma så mycket som möjligt under en tid framöver.

Det är mycket viktigt att du skyddar dig själv och andra från att smittas av covid-19. Då värnar du även sjukvården som kommer att vara högt belastad.

Tips och råd för misnkad oro, viktiga telefonnummer, hur du unviker att smitta andra och hur du håller dig frisk kan du läsa mer om i länken nedan:

Du som är 70 år eller äldre - rekommendationer från Folkhälsomyndighetenöppnas i nytt fönster

Kör kommunen ut mat till äldre? (Utöver hemtjänsten)

Det finns i dagsläget inga generella beslut fattande rörande utkörning av mat till äldre.

Om du tillhör en av de grupper som riskerar att drabbas hårt av coronaviruset och covid-19 bör du undvika miljöer där det finns risk för smitta, något som kan medföra problem när det kommer till inköp av mat. Den som inte bör handla själv och inte kan få hjälp med detta av till exempel anhörig, vän eller granne kan nu kontakta kommunens kontaktcenter för hjälp. Kontaktcenter kommer då att förmedla kontakt till andra aktörer som kan hjälpa till med inköp och hemleverans av mat.

Kontaktcenter nås på telefonnummer 0345-180 00 eller på e-postadressen kommunen@hylte.se

Hur jobbar omsorgskontorets verksamhet med pandemin?

I länken nedan kan du läsa om hur omsorgskontorets verksamhet jobbar med pandemin

Så här jobbar omsorgskontorets verksamhet med pandeminöppnas i nytt fönster

Provtagning av personal och boende inom omsorgsnämndens verksamheter

Flera län runt om i Sverige rapporterar om en ökad provtagning av medarbetare inom prioriterade yrken. Region Halland rapporterade i juni att de har ökat virusprovtagningen av medarbetare från 750 till 900 i veckan vilket gjort att trendkurvan för länet vad gäller smittspridning av covid-19 pekar något uppåt. I Hylte kommun testas alla medarbetare i samhällsviktiga tjänster med symptom. Man genomför nu även mikrobiologisk screening och smittspårning av äldre inom särskilt boende. Det vill säga att om någon testas positivt provtas alla medboende och personal, även om de är symptomfria. Avsikten med smittspårningen är att kartlägga eventuell smittspridning och tidigt upptäcka nya fall för att på så sätt kunna anpassa förebyggande åtgärder och stoppa fortsatt smittspridning, man screenar även symtomfria personer som flyttar in eller återkommer till särskilt boende efter exempelvis sjukhusvård.

Nya allmäna råd från Folkhälsomyndigheten

Under vecka 15 beslutade Folkhälsomyndigheten om nya allmänna råd för att motverka smittspridningen i samhället. Det man säger är att:

 • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt från varandra kunderna kan stå.
 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare. Om det är möjligt att anordna träningar och träningsmatcher utan att riskera att sprida smitta kan aktiviteterna hållas, om inte bör de ställas in.
 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.
 • Arbetsgivare bör se till att personal och eventuella besökare håller avstånd. Arbetsgivare bör se till att anställda arbetar hemifrån om det är möjligt, samt se till att anställda undviker onödiga resor.
 • I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.

Information till mig som företagare i Hylte kommun

Hylte kommun följer utvecklingen genom kontakt med företagen, olika aktörer och organisationer, lokalt och regionalt. För att underlätta för våra företagare har Hylte kommun tagit fram åtgärder för att frigöra tid, vara ett stöd och möjliggöra förstärkt likviditet för våra företagare.

Information, viktiga länkar och åtgärder från Hylte kommun kan du som företagare läsa mer om i länken nedan.

Information kring coronaviruset (covid-19) för företagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten – riskbedömning och rekommendationer för evenemang med färre än 50 deltagare

Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.

För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner bör särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats via länken nedan.

Folkhälsomyndigheten – Allmänna sammankomsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nya regler för restauranger och krogar – åtgärder från Folkhälsomyndigheten

Nu vidtas flera åtgärder för att bromsa takten i spridningen av covid-19 i Sverige. Det handlar om krav på skärpt säkerhet i restaurangmiljöer. Dessutom uppmanar Folkhälsomyndigheten till försiktighet under vistelse i fjäll- och glesbygdsområden, där risken för överbelastning av hälso- och sjukvården behöver minskas.

Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Läs mer om reglerna på Folkhälsomyndighetens webbplats via länken nedan.

Folkhälsomyndigheten – Nya regler för restauranger och krogarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten angående idrott och träningsanläggningar med anledning av coronaviruset (covid-19)

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillfälligt förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 50 personer. Arrangemang med färre deltagare får genomföras, men bör utföras på ett sätt som minimerar risken för smittspridning.

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.

Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Läs mer om generella råd, inomhusaktiviteter, utomhusaktiviteter, aktiviteter för äldre, cuper, tävlingar och matcher på folkhälsomyndighetens webbplats via länken nedan.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av coronaviruset (covid-19)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt