Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Frågor och svar

På denna sida finns det frågor och svar till medborgare om covid-19. Sidan uppdateras och ändras löpande utifrån nya rekommendationer och råd från Folkhälsomyndigheten, Regeringen och Hylte kommun. Observera att i krissituationer förändras informationen ibland snabbt, håll dig uppdaterad. Tryck på länken till frågan du är intresserad av för att läsa mer.

Om covid-19

För mig som medborgare

Om förskola, skola, gymnasium

Om äldreboenden

Företag, arrangörer och föreningar

Krogar, restauranger och caféer


Var hittar jag lättläst, uppläst och teckenspråk information?

Du hittar lättläst, uppläst och teckenspråk information om coronaviruset (covid-19) i länken nedan från Folkhälsomyndigheten och krisinformation.se:

Lättläst, uppläst och teckenspråk - information om coroanvirsuet (covid-19) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmäna sammankomster, vad gäller?

Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar avgörs av vilken typ av sammankomst det handlar om samt vilka lokaler som används.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem ansvarar för arbetet med covid-19 i Hylte kommun?

Hylte kommun arbetar i stab där kommunens ledningsgrupp utgör krisledningsgrupp. Den består av samtliga kontorschefer, kommunråden och inbjudna nyckelkompetenser. Kommunchef Emma Gröndahl leder arbetet tillsammans med stabschef Therése Reuter och Mikael Andersson, stf räddningschef.
Hylte kommun samverkar med Länsstyrelssen i Halland, Region Halland, Smittskydd Halland och övriga halländska kommuner.

Varför berättar Hylte kommun inte vem som är smittad?

Det råder samhällsspridning av covid-19 i Sverige. Det betyder att den finns i hela samhället så även i Hylte kommuns organisation.

Vid en extern förfrågan kan kommunen berätta att smittan finns inom olika verksamheter, som exempelvis inom omsorgsnämndens verksamhet, samhällsbyggnadsnämndens verksamhet eller barn- och ungdomsnämndens verksamhet. Organisationen pekar däremot inte ut vilken enhet det gäller eller om det är exemepelvis en medarbetare eller en elev som är smittad, detta för att inte riskera att enskilda individer eller deras anhöriga pekas ut, detta med hänvisning till sekretess.

Berörda får information
Däremot informeras alltid berörda på enheten. Vid exempelvis en smitta på en skola så får alla vårdnadshavare och medarbetare på skolan ett brev om att smitta finns på skolan och de ombeds att vara uppmärksamma på symptom. Dock kan det i enskilda fall finnas anledningar att inom en verksamhet eller enhet göra en prövning om sekretessen bör brytas, detta prövas i så fall från fall till fall.

Inom omsorgen
Inom omsorgens verksamhet, äldrevård och sjukvård, finns särskilda krav kring den interna informationen av smitta. Där informeras i regel medarbetare, anhöriga och även andra berörda anhöriga på enheten.

Läget i Halland
Läget i Halland och konstaterade fall per kommun finns att ta del av via länken nedan:

Läget i Halland – covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smittspårning?

När en person vid en provtagning bekräftats ha covid-19 görs en smittspårning av ansvarig läkare på vårdcentralen eller en smittspårare på Region Hallands smittspårningsenhet. Det man kartlägger är vilka personer som varit i kontakt med den person som bekräftats ha covid-19, under den smittsamma perioden, det vill säga från och med dygnet innan insjuknandet. Om du är en av dem som befaras ha blivit utsatt för smitta kommer du att bli kontaktad av ansvarig läkare, smittspårningsenheten eller den enskilde, du får då förhållningsregler att följa.

Rutin för smittspårning i Region Halland hittar du i länken nedan:

Smittspårning i Region Halland

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Smittspårning inom omsorgen
Inom Hylte kommun genomför man mikrobiologisk screening och smittspårning av äldre inom särskilt boende. Det vill säga att om någon testas positivt provtas alla medboende och personal, även om de är symptomfria. Avsikten med smittspårningen är att kartlägga eventuell smittspridning och tidigt upptäcka nya fall för att på så sätt kunna anpassa förebyggande åtgärder och stoppa fortsatt smittspridning, man screenar även symtomfria personer som flyttar in eller återkommer till särskilt boende efter exempelvis sjukhusvård.

Nya rekommendationer gällande den som bor med någon som har covid-19

Den första december kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer gällande smittspridning i det egna hushållet. Nu ska alla, även barn, som bor tillsammans med någon som har fått bekräftad covid-19 stanna hemma i sju (7) dagar. Detta oavsett om personen som bor med den som är sjuk har symptom eller inte. Alla i hushållet ska stanna hemma omedelbart från att provsvaret om bekräftad covid-19 kommit. De sju dagarna räknas från provtagningsdatum.

Om fler personer i samma hushåll får symptom och bekräftas ha covid-19 förlängs tiden med ytterligare sju dagar från den dag den nya insjuknade genomförde provtagning. I de fall där flera personer som bor tillsammans blir sjuka successivt och symptomfria personer därmed tvingas stanna hemma i flera veckor kan individuell bedömning göras av ansvarig läkare för smittspårning.

Information från Region Halland om provtagning på barn och om hur länge barn ska vara hemma från förskola, skola och fritidsaktiviteter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur ska jag veta om jag är sjuk?

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner ofta om förkylning eller influensa, med feber och hosta. En del har andra symtom. Det är viktigt att du lämnar prov om du har symtom, och att du stannar hemma så länge som behövs. De flesta blir inte svårt sjuka, men en del behöver vård på sjukhus.

Läs mer på 1177 vårdguiden Länk till annan webbplats. 

Vem kan jag kontakta om jag behöver hjälp eller stöd?

Sjukvård
SOS alarm – Vid livshotande sjukdom, ring alltid 112.

113 13 – Nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ger svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom eller våldsrelaterade, om du inte själv hittat information via webb. Observera att 113 13 använder myndigheternas webbplatser som underlag för att svara på frågor.

1177 – sjukvårdsrådgivningen vi telefon. Ring hit eller till din vårdcentralom du har symptom som torrhosta, feber, och/eller andningsbesvär OCH någon av följande stämmer: Du känner dig mycket sjuk, är över 80 år eller arbetar inom vård och omsorg. Ring 1177 för allmänna frågor.

Stödlinjer, hemsidor eller kontakter för dig som behöver stöd eller hjälp
Anhörigstöd och corona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., här har Nationellt kompetenscentrum anhöriga samlat information för dig som anhörig eller personal.

Anhöriglinjen, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. telefon 0200-239 500. Drivs av Anhörigas riksförbund och är till för dig som behöver råd eller stöd i din roll som anhörig.

Bris för barn och unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., chatta, maila eller ringa, telefon: 116 111.

Bris vuxentelefon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., telefon: 077-150 50 50. Till Bris vuxentelefon om barn kan du ringa om du vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år.

Brottsofferjouren södra Halland, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. telefon: 116 006. Har till syfte att hjälpa brottsdrabbade personer och är ett komplement till samhällets hjälpinsatser. Erbjuder någon att tala med, råd och stöd, hjälp i kontakten med myndigheter och försäkringsbolag samt stöd i samband med rättegång.

Jourhavande kompis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att prata om precis vad som helst. När du chattar med Jourhavande kompis är du anonym.

Kvinnofridslinjen, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. telefon: 020-50 50 50. Nationell stödtelefon för den som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Anhörig eller vän är också välkommen att ringa.

Kvinnojouren Viktoria, Halmstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. telefon: 035-12 88 88.

Rädda barnen stöd för vuxna och barn. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns dokument på olika språk som ger stöd för hur du pratar med sitt barn om corona.

Röda Korsets stödtelefon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., telefon: 0771-900 800. Känner du stress och oro kring coronautbrottet som pågår? Nu kan du ringa Röda Korsets stödtelefon där du får du prata med personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen. Öppettider: måndag - fredag klockan 12.00–16.00

UMO.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Webbplats för alla som är mellan 13–25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

Vårdguiden 1177 – Kognitiv beteendeterap (KBT) på nätet i Halland – terapi som kan hjälpa vid exempelvis sömnsvårigheter, depression, stress och ångest.

KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi. Det är en form av terapi som kan hjälpa vid exempelvis sömnsvårigheter, depression, stress och ångest. Det går att få KBT via nätet. Då kan du ta del av behandlingen var och när det passar dig. Läs mer på Vårdguiden 1177 via länken nedan

Vårdguiden 1177 Halland – Kognitiv beteendeterap (KBT) på nätet i Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdguiden 1177 Halland – Ångest - starka känslor av oro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdguiden 1177 Halland – Återhämtning från psykisk ohälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolpersonal, barn och elever – när ska hen vara hemma? Rekomendation från Folkhälsomyndigheten

Friska barn utan bekräftade fall av covid-19 i hemmet är välkomna till Hylte kommuns förskolor och skolor. Barn, elever och personal ska stanna hemma om man är sjuk eller har symptom (även mildare symptom). Observera att Folkhälsomyndigheten kommit med nya rekommendationer den första december – Nu ska alla, även barn, som bor tillsammans med någon som har fått bekräftad covid-19 stanna hemma i sju (7) dagar eller efter förhållningsregler från sjukvården, så var inte fallet innan. Se mer information nedan.

Rekommendationer för den som bor med någon som har covid-19
Den första december 2020 kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer gällande smittspridning i det egna hushållet. Nu ska alla, även barn, som bor tillsammans med någon som har fått bekräftad covid-19 stanna hemma i sju (7) dagar. Detta oavsett om personen som bor med den som är sjuk har symptom eller inte. Alla i hushållet ska stanna hemma omedelbart från att provsvaret om bekräftad covid-19 kommit. De sju dagarna räknas från provtagningsdatum.

Om fler personer i samma hushåll får symptom och bekräftas ha covid-19 förlängs tiden med ytterligare sju dagar från den dag den nya insjuknade genomförde provtagning. I de fall där flera personer som bor tillsammans blir sjuka successivt och symptomfria personer därmed tvingas stanna hemma i flera veckor kan individuell bedömning göras av ansvarig läkare för smittspårning.

Information från Region Halland om provtagning på barn och om hur länge barn ska vara hemma från förskola, skola och fritidsaktiviteter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till skolor och förskolor – Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hylte kommun arbetar för att minska risken för smittspridning och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om en elev blir sjuk under dagen – Rekomendation från Folkhälsomyndigheten

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Information till skolor och förskolor – Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller när man har barn i förskolan eller skolan och en av föräldrarna permitteras tillfälligt? Har man ändå rätt att lämna sitt barn?

Tillfälligt permitterade får lämna sina barn på förskola och fritidshem utifrån de arbetstider de kommer att ha efter permittering. Schemaändring görs enligt vanlig rutin.

För barn i förskolan som har vårdnadshavare som är permitterade på heltid kommer barnen att erbjudas minst 15 timmar per vecka för kontinuitet.

För akuta behov av omsorg inom förskola och fritidshem kontaktar vårdnadshavare personalen på den enhet som barnet eller eleven tillhör.

Ingen sänkt avgift vid sjukdom

I Hylte kommun är alla förskolor och grundskolor öppna som vanligt. Som vårdnadshavare får man ingen sänkt avgift för sin plats på förskolan om ens barn är hemma på grund av sjukdom eller förkylningssymptom.

Idrott i skolan

Hylte kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att idrottsundervisning ska genomföras och att aktiviteter som inkluderar närkontakt ska undvikas. Idrottsundervisning är en viktig del av skolundervisningen och vi mår alla bra av fysisk rörelse och motion.

Om ditt barn är oroligt och inte vill gå till skolan

Hylte kommun förstår att det finns stor oro och mycket frågor gällande coronaviruset. Det är viktigt att du lyssnar på ditt barn, ge saklig information och inte överför din egen oro. På krisinformation.se kan du få konkreta tips och råd om hur du pratar med ditt barn. Barn inom grundskolan kan även vända sig till elevhälsan på skolan för att prata om hen känner sig orolig.

Krisinformation.se – tips och råd – så pratar du med barn om coronaviruset Länk till annan webbplats.

Elevhälsan – hylte.se

Om du som vuxen är sjuk

Om du som vuxen har testast positivt för covid-19 ska ditt barn stanna hemma från förskola och grundskola. Har du fått ett positivt provsvar ska barn (och vuxna) vara hemma i sju (7) dagar, räknat från det datum då provet togs – eller efter förhållningsregler från sjukvården. Om ännu en familjemedlem får positivt provsvar ska barn och vuxna stanna hemma ytterligare sju dagar. De nya sju dagarna räknas från när det senaste positiva provsvaret togs.

Friska barn och ungdomar i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19 inte har konstaterats, kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt. Detta gäller även i väntan på hushållsmedlemmens provsvar. Personen som har tagit provet måste stanna hemma i väntan på sitt provsvar. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas. Kontakta ditt barns förskola eller skola för deras rutiner vid lämning och hämtning om du är sjuk. 

Information från Region Halland om provtagning på barn och om hur länge barn ska vara hemma från förskola, skola och fritidsaktiviteter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till skolor och förskolor – Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommer förskolor och grundskolor i Hylte kommun att stängas?

I Hylte kommun är alla förskolor och grundskolor öppna som vanligt, bortsett från högstadiet där viss fjärr- och distansundervisning bedrivs. Regeringen och Folkhälsomyndigheten gör fortsatt bedömningen att en generell stängning av förskolor eller grundskolor inte är en effektiv åtgärd för att minska takten på smittspridning i samhället. Det handlar också om att värna våra barns och ungdomars rätt till utbildning. Men det handlar också om att värna andra viktiga samhällsfunktioner genom att vårdnadshavare kan lämna sina barn som vanligt.

Detta är en fråga som engagerar många, både lokalt och nationellt. De regler som gäller för att "stänga" en skola, det vill säga helt gå över till fjärr- eller distansundervisning är följande:
En skolhuvudman för grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola får besluta att elever ska ges fjärr- eller distansundervisning, om det behövs när:

 1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en skolenhet är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19 att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten och huvudmannen därför håller eller har hållit skolenheten stängd eller delvis stängd,
 2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en skolenhet stängd eller delvis stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19,
 3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen (2004:168),
 4. en huvudman, med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet, håller eller har hållit en eller flera skolenheter stängda eller delvis stängda, eller
 5. regeringen med stöd av lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid har meddelat föreskrifter om att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå (2 §, 7 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta).

Hylte kommun följer de råd och rekommendationer som lämnas av Folkhälsomyndigheten, UD och Regeringen.

Mer information från Folkhälsomyndigheten om covid-19 inom förskola, grundskola och gymnasium hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information från Skolverket om distansundervisning under coronapandemin hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information från Skolverket om regler för förskolor eller skolor under pandemin hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn med allergi och snuva

Om du som vårdnadshavare känner igen ditt barns symtom och det hjälper med allergibehandling så kan barnet vara i förskolan eller skolan. Men om symtomen ändrar sig och börjar likna förkylningssymtom ska barnet stanna hemma.

Besöksförbud på kommunens äldreboenden, vad gäller?

I mitten på september beslöt regeringen att inte förlänga vårens och sommarens besöksförbud på äldreboenden runt om i Sverige. Detta som ett resultat av minskad smittspridning och ökad kunskap om covid-19. Den 1 oktober, hävdes besöksförbudet på särskilda boenden inom äldreomsorgen.

Nya besöksrutiner

Verksamheterna i Hylte kommun har nu tagit fram nya besöksrutiner för att de äldre ska kunna träffa sina närstående på ett säkert sätt utan smittspridning. Följande kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19:

 • Ytterdörrarna kommer fortsatt att hållas låsta. Ring gärna till avdelningen för att boka tid för besök, så kan personalen ta hand om er och ge instruktioner om vad som behövs för att förhindra smittan.
 • Vid besöket, ring på dörrklockan och invänta personal som lotsar dig till omsorgtagarens lägenhet. Där det finns altan i anslutning till lägenheten rekommenderas att den ingången används
 • Rekommendationen säger endast två besökare per lägenhet åt gången för att kunna hålla avstånd inne i lägenheten
 • Alla besökare ska vara friska utan symptom på covid-19. Om du vet att du träffat någon med konstaterad smitta i närtid ska du inte besöka ett särskilt boende
 • Besöket genomförs i omsorgstagarens lägenhet. Besökare ska inte röra sig i de övriga utrymmena av hänsyn till övriga boende.
 • För att minska risken för smittspridning kommer boendet inte att erbjuda fika, önskas fika går det bra att ta med sig eget fika till boendet
 • Besökare uppmanas att tvätta händerna noga med tvål och vatten och därefter desinficera med handsprit. Handsprit finns tillgängligt på alla enheter och i alla lägenheter
 • Hosta/nys i armvecket
 • Håll behörigt avstånd mellan besökaren och omsorgstagaren

Provtagning av personal och boende inom omsorgsnämndens verksamheter

Flera län runt om i Sverige rapporterar om en ökad provtagning av medarbetare inom prioriterade yrken. Region Halland rapporterade i juni att de har ökat virusprovtagningen av medarbetare från 750 till 900 i veckan vilket gjort att trendkurvan för länet vad gäller smittspridning av covid-19 pekar något uppåt. I Hylte kommun testas alla medarbetare i samhällsviktiga tjänster med symptom. Man genomför nu även mikrobiologisk screening och smittspårning av äldre inom särskilt boende. Det vill säga att om någon testas positivt provtas alla medboende och personal, även om de är symptomfria. Avsikten med smittspårningen är att kartlägga eventuell smittspridning och tidigt upptäcka nya fall för att på så sätt kunna anpassa förebyggande åtgärder och stoppa fortsatt smittspridning, man screenar även symtomfria personer som flyttar in eller återkommer till särskilt boende efter exempelvis sjukhusvård.

Information till mig som företagare i Hylte kommun

Hylte kommun följer utvecklingen genom kontakt med företagen, olika aktörer och organisationer, lokalt och regionalt. För att underlätta för våra företagare har Hylte kommun tagit fram åtgärder för att frigöra tid, vara ett stöd och möjliggöra förstärkt likviditet för våra företagare.

Information, viktiga länkar och åtgärder från Hylte kommun kan du som företagare läsa mer om i länken nedan.

Information kring coronaviruset (covid-19) för företagare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt