Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Rutiner vid besök inom äldreomsorgen

I mitten på september beslöt regeringen att inte förlänga vårens och sommarens besöksförbud på äldreboenden runt om i Sverige. Detta som ett resultat av minskad smittspridning och ökad kunskap om covid-19. I Hylte kommun kommer ytterdörrarna till de särskilda boendena fortfarande att vara låsta för att begränsa antalet besökare och minska kontakten i de allmänna ytorna. Besök bokas, precis som tidigare, via telefon.

Nya besöksrutiner för att förebygga smittspridning

Verksamheterna har tagit fram besöksrutiner för att de äldre ska kunna träffa sina närstående på ett säkert sätt utan smittspridning. Följande kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19:

  • Ytterdörrarna kommer fortsatt att hållas låsta. Ring gärna till avdelningen för att boka tid för besök, så kan personalen ta hand om er och ge instruktioner om vad som behövs för att förhindra smittan.
  • Vid besöket, ring på dörrklockan och invänta personal som lotsar dig till omsorgtagarens lägenhet. Där det finns altan i anslutning till lägenheten rekommenderas att den ingången används
  • Rekommendationen säger endast två besökare per lägenhet åt gången för att kunna hålla avstånd inne i lägenheten
  • Alla besökare ska vara friska utan symptom på covid-19. Om du vet att du träffat någon med konstaterad smitta i närtid ska du inte besöka ett särskilt boende
  • Besöket genomförs i omsorgstagarens lägenhet. Besökare ska inte röra sig i de övriga utrymmena av hänsyn till övriga boende.
  • För att minska risken för smittspridning kommer boendet inte att erbjuda fika, önskas fika går det bra att ta med sig eget fika till boendet
  • Besökare uppmanas att tvätta händerna noga med tvål och vatten och därefter desinficera med handsprit. Handsprit finns tillgängligt på alla enheter och i alla lägenheter
  • Hosta/nys i armvecket
  • Håll behörigt avstånd mellan besökaren och omsorgstagaren

Ökad risk för smitta

Det är viktigt att fortsätta att arbeta för att förebygga smittspridning via besök. Personer över 70 år löper stor risk för allvarlig sjukdom i covid-19 och rekommenderas att begränsa sina fysiska kontakter. Risken för att få in smittan inom äldreomsorgen ökar när besöksförbudet hävts.
– Risken ökar eftersom vi får fler kontaktytor som kan föra in smittan. Många av de som besöker våra boenden är själva 70 plus och lever kanske redan lite försiktigare vilket är positivt. Det som är viktigt är att vi andra, barn och barnbarn som är ute i samhället, är vaksamma och tänker till hur vi agerar, säger Sophia Lehnberg, medicinsktansvarig sjuksköterska.

God beredskap

Skulle smittan spridas inom ett särskilt boende har Smittskydd Halland behörighet att vid behov vidta de åtgärder som krävs, som exempelvis att införa ett lokalt besöksförbud. Vid tidigare sjukdomsfall inom omsorgsnämndensverksamheter har medarbetarna lyckats begränsa smittspridningen på ett bra sätt.
– Vi har en beredskap för eventuell smitta i våra verksamheter men jag kan inte i förväg säga hur vi agerar vid en eventuell smitta, vi behöver göra en bedömning från fall till fall. Det är många faktorer som spelar in, exempelvis hur rörlig den personen som insjuknat är. Vi har även rutiner för hur och när vi tar kontakt med sjukvården och ansvarig läkare, säger Sophia Lehnberg.

Under hösten har samtliga hygienombud, de medarbetare som ansvarar för enheternas hygienrutiner, fått en uppfräschning av kunskaperna för basala hygienrutiner. Varje vår och höst gör respektive enhet även en egenkontroll av hur hygienrutinerna följs

Kontakt