Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten är intresserad av hur du klarar din vardag utifrån dina förmågor och aktivitetsproblem. De aktiviteter som du fyller din dag med och som du inte klarar av att genomföra ska arbetsterapeuten finna lösningar så att du förblir så självständig som möjligt. Det kan vara anpassningar i hemmet med olika hjälpmedel, anpassning av hemmet genom bostadsanpassning samt träning i olika aktiviteter gällande personlig vård, hemmet och fritiden.

Arbetsterapeuten är behjälplig med bedömningar och ger behandling av enklare handskador.

Över detta hjälper arbetsterapeuten till med att, ur aktivitets och ergonomisk synpunkt, ge råd och stöd till olika medarbetare i specifika förflyttningssituationer samt håller utbildning i allmän förflyttningsteknik.

Arbetsterapeutens ansvarsområde är kommuninvånare med ett bedömt behov av hemsjukvård.

Kontakt